Erik Dahl i utgang

Erik Dahl

Erik Dahl er en skummel spillefører å møte. Fra oppgjøret mot Konnerud kommer dette spillet hvor Erik fikk vist sine kunster.

Kløver knekt i utspill fra vest fikk løpe til damen. Erik Dahl fortsatte med kløver 5 til konge og ess. Vest spilte passivt tilbake en kløver som Dahl trumfet.

Nå hadde den gamle mester fått det som han ville, raskt fulgte ruter ess, ruter konge og ruter til damen.

Posisjonen var blitt denne

Erik spilte hjerter til damen hos øst, han kunne ta for hjerter ess, men måtte nå velge mellom å spille til dobbeltrenons eller spar fra kongen, begge deler ga det tiende stikket til Erik Dahl.