Peter Schaltz med briljant spill

For et par dagen siden «hang» jeg ut det svært hyggelige og velspillende danske ekteparet Dorthe og Peter Schaltz når de talte feil på antall ess, men hadde flaks da trumfkonge satt i kapp i 7S.

I dag skal vi se på Peter som spillefører.

1 kløver var presisjon og viste minst 16 poeng. 1 ruter positive kort og 1 NT viste en balansert hånd. 2S fortalte om 5-kort hjerter og 2 NT benektet 3- eller 4-kort hjerter. Sluttkontrakten ble som host de fleste 6 NT.

Vest spilte ut hjerter 9, 2, 3, dame. Peter Schaltz tok nå ess, konge og dame i kløver og oppdaget sitsen. Gir han vekk et kløverstikk blir han avhengig av finessen i spar da det bare er 11 stikk fra topp.

Ser du hvordan Peter vant sin kontrakt uten finessen i spar?

Nå fulgte han opp med ruter konge, ruter knekt, ruter til dame og ruter ess med avkast av en spar. Posisjonen var blitt denne

Neste trekk var hjerter til ess fulgt av kløver. Vest kom inn på kløver knekt, men var nå ribbet for frikort i de røde fargene og måtte spille tilbake fra spar konge som ga Peter Schaltz 12 stikk og vunnet kontrakt.

Hjerter 9 i utspill var nok det som ga Peter den nødvendige informasjonen, men et flott spill var det av den gamle danske mester.