Ekstra sjansen slo til

Det kan være lurt å tenke igjennom spillets muligheter før du spiller de første kortene i en spilleføring.

Dette spillet er hentet fra en privat robber hvor syd kombinerte sine muligheter og ble belønnet.

Nord skulle heller doblet 3 kløver for uttak, da ville NS funnet frem til 4 spar som er en bedre kontrakt. Men ikke la en noe grov meldeteknikk stoppe deg i å vinne din kontrakt.

Kløver i utspill varnt øst med esset og vridde spar 9 som syd vant med esset. Er sparen fordelt 3-2 hos motparten vinner spillefører sin kontrakt uten problemer, det vinner faktisk 12 stikk hvis ruteren løses uten taper.

Men syd ble mistenksom når øst vridde spar, det måtte da være singleton. Det betyr at det er en mulighet for å gå beit hvis det blir en trumftaper. Men er det ikke en liten mulighet for å sette opp en skvis mot vest hvis han har både 4-kort spar og 5-kort hjerter?

Syd fortsatte derfor med hjerter til ess, hjerter til stjeling. Ruter ess, kløver konge og ruter til kongen. Ganske riktig så kastet vest en kløver. Nå fulgte en hjerter til stjeling og følgende posisjon var klar

Det var nå syd ble belønnet for å ha stjålet to hjerter i forkant slik at vest ble alene om å stoppe hjerterfargen. Syd spilte ruter til damen hos øst, vest kastet hjerter knekt. Men når øst spilte tilbake kløver til trumf hos syd var vest kommet i klemma.

Kaster vest en spar gir det spillefører 4 stikk i den fargen og kaster vest hjerter blir det stikk på hjerter 9 for hjemgang.