Uttak i motpartens åpningsmajor

Det er noe jeg ikke kan huske å ha sett før. I KM PAR i Vest Agder kom det et spill hvor det ble riktig å ta ut i motpartens åpningsmajor når straffedoblingen kom på bordet. Turneringen ble vunnet av Calle Knutsen-Vidar Kolnes.

Dette er hva jeg så som SYD

Det er nok en god regel å være forsiktig med å ta ut i slike posisjoner. Men akkurat her lukta det sagmugg når motparten ønsker å straffedoble makker i gunstig sone.

Makker har normalt en god åpningshånd eller en ekstra sterk farge for å melde inn på 2-trinnet. Når motparten velger å straffedoble heller det veldig ofte til at makker har en åpningshånd hvor honnørpoengene er i de andre fargene.

Med hjerter som trumf ville min hånd gi få stikk, men hva om vi kunne spille NT eller en annen trumffarge?

Ettersom jeg hadde passet i åpning og passet på 2H ville et uttak nå neppe være basert på noe mer enn 5-kort farge, jeg valgte derfor å melde 2spar! Den ble doblet av vest og da både makker og øst passet lot jeg det stå til og sa pass!

Kortene så ut som dette

Hjerter konge i utspill ble fulgt av spar ess og ny spar som jeg slapp til hånden. Nå fulgte ruter til kongen som vant stikket og ruter dame som vest stakk med esset og spilte ny trumf til kongen. Nå kunne jeg spille ruter til knekt og mer ruter. Vest trumfet, men motspillet fikk nå bare 3 stikk i spar, 1 i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver for 2 beit og 300 i protokollen.

Vest skulle holdt igjen ruter ess en gang til, da ville det blitt en beit til ettersom syd blir kortet i trumf før vest.

2 hjerter ville gitt en tyngre reise, i KM ble det også notert -4 for 800. Resten av KM spilte 3NT med hjemgang for 600 til ØV. Dermed ble det en god score å ta ut i motpartens åpningsmajor!