Kaninen spiller slem

Geir «kaninen» Brekka vet å føre kortene. Dette spillet er hentet fra en lagkamp mot noen av verdens beste spillere. Geir fikk vist seg frem i sitt rette element, som spillefører på de høye meldetrinn.

Dette spillet gir mange muligheter. Det er nesten helt sikkert en 2-sidig skvis, i alle fall hvis nord har ruterlengden. Du vil også ha muligheter til å sette opp det 12 stikket i hjerter nå da du kan kaste en hjerter på ruter konge og spille hjerter fra topp til trumf.

Geir stakk med ruter konge og kastet en hjerter fra hånden, syd fulgte med ruter 10 og 9. Nå fulgte kløver ess, kløver til knekt og en ruter til trumf, syd kastet en spar.

Kløver konge hentet ut syds siste trumf, nord kastet en ruter og øst en spar.

Nå kunne Geir spille hjerter ess, hjerter til konge og ny hjerter til stjeling som ga hjemgang da kortene så ut som dette og damen falt i hjerter.

Hvis syd hadde hatt hjerterdamen fjerde ville Kaninen fått opp følgende skvisposisjon

Når kaninen spiller kløver 5 må nord kaste en spar, ruter 8 forsvinner fra øst og syd blir skvist i hjerter og spar for hjemgang.

Fint spilt av den dyktige kaninen.

Nå ville kontrakten gått beit hvis nord hadde startet med Dxxx i hjerter sammen med EDknxxx i ruter. Lite sannsynlig, men ikke umulig.

Hvis han skulle forsvart seg mot den sitsen måtte han latt hjerter være og spilt kløver 10, nord kaster spar, øst hjerter og syd spar. Nå følger spar til kongen, spar til ess og posisjonen ville da vært denne

På kløver 10 må nord kaste hjerter, øst kan kaste ruter og syd må kaste hjerter. Dermed følger hjerter ess og hjerter til konge som sikrer hjemgang uansett hvor hjerterdame er lokalisert.

Denne spilleføringen ville ikke vunnet frem hvis syd hadde damen fjerde eller femte i hjerter.