Fra junior til voksen

Det norske jentelaget er i ferd med å ta steget fra junior til voksen ved det grønne bord. Etter flere år med internasjonal suksess på aldersbestemte lag begynner spillerne å bli klar for større oppgaver.

I februar 2021 kom dette spillet hvor Norges junior-verdensmester, Thea L Indrebø, snellet hjem en krevende utgang. Anledningen var den norske BBO-ligaen hvor det spilles lagkamp på søndager med sterke norske lag på startstreken.

Vest spiller ut hjerter dame, øst følger med hjerter 5.

Ser du en god plan for å vinne 9 stikk uten trumf?

_______

Thea Indrebø fant løsningen da hun lot hjerter dame beholde første stikk!

Vest fortsatte med spar som løp til kongen. Ruter til damen gikk fint og da ruter konge falt under esset måtte Thea bestemme seg for hvilken sjanse hun skulle satse på. Hun fortsatte med kløver 9, 10, knekt og konge.

Vest fortsatte med hjerter ess og ny hjerter, men resten av stikkene gikk til Thea for 10 stikk da kløver dame ble fanget foran håndens E 8.

Spillet så ut som dette

Hvis Thea vinner første stikk med hjerter konge vil hun bare nå frem til 8 stikk. Det blir 4 stikk i spar, 1 i hjerter, 2 i ruter og 1 i kløver. Motspillet vil hente sine 4 stikk i hjerter når de kommer inn i ruter eller kløver.

Men da Thea lot hjerter dame beholde første stikk var forbindelsen brutt mellom øst-vest.

Et flott spill av Thea Indrebø, en prestasjon på øverste nivå.

Kanskje vest skulle fulgt med ruter knekt i første runde, men det hadde vært litt dumt hvis øst har singleton 10.

Øst kunne gått i med kløver dame i stedet for tieren, men da spiller Thea spar til knekt fulgt av ruter. Vest kommer inn, kan ta for kløver konge og hjerter ess, men resten går til Thea for 9 stikk og hjemgang.

Ved et annet bord i turneringen fikk en superstormester samme utspill. Der ble første stikk vunnet med kongen og kontrakten gikk beit.