Slappe meldinger ga gevinst

Jeg hivde meg inn som bakspiller da uttaksturneringen til det Israelske laget i åpen klasse ble vist på BBO. Det er liten tvil om at Israel har flere svært sterke spillere og blir en utfordrer når EM spilles til sommeren.

Dette spillet fanget min interesse. Et av Israels sterkeste makkerpar hentet frem en litt rar meldesekvens, jeg vil tro begge spillere følte en usikkerhet når meldingene var avsluttet.

Birman valgte å starte med 2 ruter på syds sterke 2 kløver. Da syd meldte av sin langfarge i kløver fulgte Birman opp med 3 ruter som jeg antar er en slags søkemelding.

Padon hadde en spillesterk hånd, men valgte den praktiske 3NT. Og igjen var søkelyset over på Birmann med 5-5 i major og og ganske så fine kort mot en 2 kløver åpning hos makker!

Må var 5-3 i en av majorfargene blåst vekk, Birman falt ned på 4NT som jeg antar blir invitt til slem. Padon likte ikke singleton hjerter og valgte en forsiktig 5 kløver. Nå kom Birman nok en gang i en vanskelig posisjon, men valgte å si pass på renons.

Jeg liker ikke meldingene i det hele tatt, her kunne de vel spilt 5 kløver med beit hvor slem i en av majorfargene var å brette ned i mappa.

Det kan godt være gutta spiller et avansert svarsystem på 2 kløver, men jeg tenker det må være en mulighet å svare 2 spar fulgt av 3 hjerter når syd gjenmelder 3 kløver. Det informerer i alle fall syd litt mer om kortene når kontrakt skal avgjøres.

I lukket rom ble det meldt 6 kløver spilt av syd. DU kan jo prøve deg som spillefører i den kontrakten etter at vest spiller ut ruter 2 (norsk fordeling) som går til 5, 9 og knekt.

Du tar selvsagt tre runder trumf, vest følger to ganger og kaster en ruter mens øst må følge tre ganger.

Hva er beste spilleplan, han du en fair sjanse eller to for 12 stikk?

Ruter i utspill ødela litt av forbindelsene. Uten ruter ut ville du spilt hjerter til kongen. Hvis den taper til ess kan du trumfe hjerter i retur, ta for spar ess og spille trumfen til buns. Nå vinner du kontrakten hvis det oppstår en skvis, enklest er vel om øst har spar konge og ruter dame.

Men med ruter ut vil hjerter til kongen som øst vinner med ess ødelegge en evt skvis hvis øst fortsetter i ruter.

Derfor tok spillefører noen trumfrunder. Og måtte nå velge om han skulle spille på hjerter ess hos vest eller at det oppsto en skvis hvor ruter dame satt sammen med spar konge eller hjerter ess.

Syd valgte å satse på hjerter ess, men da be det beit, kortene så ut som dette

Hvis spillefører hadde satset på spar konge sammen med ruter dame hos vest ville posisjonen blitt denne.

Syd tar sin siste trumf og nå er vest i trøbbel, han må kaste hjerter og det samme gjør nord, Syd tar for ruter konge, spar ess og spiller spar. Vest kommer inn på kongen, men må spille ruter dame til ess for hjemgang.

Uten ruter i utspill ville spillefører hatt bedre tid og testet hjerteren først, det ville gitt følgende posisjon

Nok en gang spiller syd sin siste trumf og vest er ferdig. Nord kaster bare motsatt av vest og de siste stikkene går til spillefører for hjemgang.

Men denne gang var det kanskje naturlig med ruter i utspill og at spillefører satser på hjerter (som tross alt er 50%). Dermed ble det svært lønnsomt å rote seg vekk i meldingene slik Birman-Padon gjorde denne gangen.