Fasit | Julequiz 4 | Vinner du utgang

Oppgave

I dag får du et spill for den jevne klubbspiller. Dette er kanskje ikke vanskelig, men så er det litt vanskelig likevel.

La oss se hva du får til

Du har altså som SYD blitt spillefører i 4 spar. Vest starter motspillet med hjerter ess fulgt av hjerter til kongen hos øst.

Ruter i neste stikk går til din knekt, vest følger med ruter 10.

Nå kan du ta over, hvordan vil du spille disse kortene videre?

Fasit

Her måtte du bare safespille trumffargen slik at du unngår 2 tapere. Hvis du spiller spar ess i første runde vil du tape to stikk de gangene øst hadde startet med KJx

Videre kan du ikke spille damen fra blindemann de gangene vest har KJx.

Løsningen er derfor at du stikker ruter knekt med ESS og spiller en liten spar fra blindemann, hvis øst følger med liten legger du nieren.

Spillet så slik ut

Ja det er en liten fare for at øst har støttet på Kx i hjerter og nå kan få en stjeling hvis vest har singleton knekt, men det er vel ikke nok odds for det til at du står over safespillet i fargen?

Mange innsendere spilte liten spar fra syd, noe som normalt også fungerer. Men det er bittelitt svakere enn å spille liten fra nord. For da kan du enda stikke konge/knekt med ess og kanskje unngå muligheten for stjeling samt at du vinner et stikk når øst har singleton konge.