Fasit Julequiz 3 | Double Dummy

Oppgave

I dag har jeg gått litt tilbake til røttene. Double Dummy er en benevnelse på oppgaver hvor alle kortene er kjent.

Dagens oppgave er fra det praktiske liv, en sluttposisjon som ble løst ved bordet. Det er kanskje ikke en vanskelig oppgave for eksperten, men for klubbspilleren kan dette være en fin oppgave å bryne seg på.

Spar er trumf, SYD spiller fra hånden og skal vinne 4 stikk.

Fasit

Løsningen er å spille ruter til ess, ruter til lav trumf på hånden. Nå fortsetter du med hjerter eller kløver fra hånden som du trumfer med kongen.

Ruter fra blindemann i nest siste stikk vil så gi deg stikk for spar knekt på en passant!