2-divisjon | Med Robert Althe som motspiller

Jeg har skrevet om disse nord-trønderne flere ganger. Denne gangen skal du få prøve deg som spillefører mot John Saur og Robert Althe som motspillere.

Du er SYD og har blitt spillefører i 4spar etter at øst åpnet 1ruter og vest har meldt hjerter.

John Saur spiller ut hjerter konge, du stikker med ess og spiller en liten ruter fra blindemann!

Spilleplanen er ikke så dum, for å vinne kontrakten må du håpe hjerteren er fordelt 7-1. Etter åpningen fra øst er det rimelig å plassere han med EK i ruter og KD i kløver.

Robert Althe går opp på ruter konge, tar for ruter ess og spiller kløver konge!

Det var litt rart at du ikke tok ut trumfen før du spilte ruter, men nå løste jo dette seg greit. Spillefører vant med kløver ess, tok ut trumfen og spilte kløver.

Men da ble det beit, kortene så ut som dette

Luringen Althe hadde sett posisjonen og vridde kløver konge for å gi deg en gresk gave. På den måten skapte han et inntak hos vest som fikk hentet stikket i hjerter. Spillefører grep den med begge hender og gikk beit.

Uten kløver konge i vri ville spillefører vunnet sin kontrakt ved å spille liten kløver fra hånden to ganger. Damen kommer på og kløver gir et avkast for håndens hjertertaper.