Passer du på

Dagens spill er enkelt for mange, men fristende for andre. Det spørs hvilken type spiller du er, hvilken vei du velger.

Det er fra lagkamp og du er selvsagt plassert i utgang

3NT fra syd ser ikke dumt ut, utspillet fra vest er spar knekt som løper til kongen hos øst som fortsetter med en ny spar.

Nå kan du overta, hvordan ville du spilt disse kortene videre?

På slike spill må du alltid telle sikre stikk før du legger en plan. Du har nå to stikk i spar, 5(5 hvis 5-1 sits) i ruter og to i kløver. Altså har du 9 sikre stikk hvis ruterfargen ordner seg.

Men så har du den finessen i kløver som også frister, kan det gå så veldig galt om du prøver den da tro?

Jeg er rimelig sikker på at vest snur hjerter hvis han kommer inn på kløver dame, da er kontrakten beit hvis hjerter ess er hos øst. Det må vi for all del unngå.

For å kombinere mulighetene dine vinner du derfor med spar ess fulgt av liten ruter til ess, kløver ess for å se om damen faller, og ruter til kongen. Nå ser du om ruteren gir 5 stikk før du evt tar finessen i kløver.

Denne gangen var det den sitsen du håpet på, kortene var fordelt som følger

Du henter dine 9 stoppstikk og lar motparten ta seg av de fire siste – perfekt akkurat slik lagturnering skal spilles.

Ble du fristet til å prøve finessen i kløver så kom hjerter dame i vri og du måtte notere beit, men du gikk vel ikke på den?