En skvis fra en juleturnering

Julen er tid for familie og venner. Men det er også tradisjoner for oss bridgespillere med en turnering eller to, gjerne av lokal karakter. Jeg bakspilte en norsk juleturnering hvor ett makkerpar kom seg høyt nok på disse kortene

6 NT må vel sies å være en rimelig kontrakt med 32 HP, men tilpasningen var ikke akkurat perfekt. En liten opptelling viser at spillefører kun viner 2 stikk i spar, 3 i hjerter, 2 i ruter og 4 i kløver for 11 totalt da hjerterfargen ikke ordner seg uten at man spiller hjerter til tieren.

Men så er bridgen slik at det fra tid til annen kommer en skvis på vår vei, i dette tilfellet skulle det vise seg å være ubehagelig for vest som var alene om å holde både hjerter og spar.

Ruter i utspill vant øst med esset, han fortsatte med ruter til kongen fra syd. Spar konge ble fulgt av ruter dame, Kløver konge og kløver dame ga oss denne posisjonen

2017-12-27 22_51_39-poss

Hva skulle vest kaste når syd spilte kløver knekt?

En hjerter gir syd fem stikk og kontrakten, en spar gir nord det tolvte stikket på spar knekt og ruter knekt gir syd det tolvte stikket på ruter 9!

Vest kastet en spar, men da fulgte hjerter til kongen og spar ess. Ettersom damen falt i spar var det 12 stikk og hjemgang på spillefører.

Selv om det ble vanskelig for vest slik kortene satt denne gangen er det gode muligheter for skvis uansett fordeling hos motparten.

Kan du bytte om kortene til ØV slik at det IKKE blir en skvis?