Nisse-quiz | Makkernissene viser ingen frykt

Som ett lite tilbakeblikk på året som har gått og for å lage en liten julekonkurranse for leserne har jeg hentet ut noen spill jeg husker og kamuflert aktørene som nisser.

Disse to nissene tilhører redaktørens vennekrets. Selv om meldestilen ligner på en ung Nils, er jeg helt uskyldig i disse nissenes ville sprang. Gjetter du hvem de er?


På dette spillet var ikke nissene tamme på grøten. For anledningen hadde Nissene valgt å spille med andre makkere, men spillet gjenspeiler meldestilen perfekt!

Denne Nissen er en råtass og aggressiv parturneringsspiller. På dette spillet satte han standarden med en sperremelding langt utenfor min komfortsone!

 Jeg har etter hvert forstått at man i moderne bridge har åpnet opp for en svært aktiv sperrestil i gunstig sone. Men at man kan åpne 3♦ på fem små er skremmende.

Som vi ser av spillet ga det aktuelt gevinst da ØV ikke tok sine 800 i 5♦, men i stedet gikk beit.

Etter ruter ess i utspill og snu til kløver bommet spillefører og det hele endte med 2 beit for 200 til Nissene (100 ville gikk rundt middels, 200 ga 80 %).

Jeg får vel bare akseptere at bridgen har blitt slik, også i Nisseland!


Frist for svar er 31. desember – fasit kommer 1. januar!