Fasit – 3NT hjem fra alle fire hender!

Det kom ingen svar på denne oppgaven så da var den for vanskelig!

Hva om kortene ser slik ut

Spillet er selvsagt konstruert og jeg ble tipset om dette av Bjørn Olav Ekren. Spillet er publisert i «The Game and Puzzles Journal of 1988» og er sannsynligvis konstruert av John Beasly.

Poenget er å ikke la motspillet avblokkere fra D 10 9, du må passe på hvilke farger du angriper slik at du får dine 9 før motparten!

Feks : Syd er spillefører

  • Vest spiller liten kløver til dame og konge, nord kaster spar 9
  • Liten spar i stikk 2 går til damen og kongen
  • Øst D 10 i kløver blokkerer fargen slik at motspillet kun kan ta 2 stikk der samt ruter ess og spar konge!
  • Hvis vest starter med ruter går den til knekt og liten, syd kaster en hjerter
  • Liten hjerter løper så til damen og kongen, men ruteren er også blokkert….