En lærebok spilleføring

Så er det tid for en prøve som spillefører. Dette er for de litt urutinerte, ett fint spill som viser på en god måte hvor viktig det er å kombinere sine muligheter.

Som vi ser har SYD blitt spillefører i 4♥. Vest starter motspillet med ess-konge-dame i spar, du trumfer med damen. På hjerter ess følger begge motspillere.

Hvordan spiller du videre for å optimalisere dine muligheter for hjemgang?


Hvis vi teller opp mulige stikk har vi 5 stikk i trumf, 3 i ruter og 1 i kløver. Dette gir 9 sikre stikk. Det tiende kan komme ved at ruteren hos motparten sitter 3-3, eller at kn10 faller dobbelton. Men vi kan også få 10 stikk selv om ruteren sitter 4-2 hos motparten, hvis vi kan trumfe den fjerde ruteren hos blindemann!

For å kombinere mulighetene tar vi også for hjerter konge (begge følger). Men nå går vi over til ruterfargen. Vi tar for ess-konge. Begge motspillere følger, men kun tieren faller (fra øst).

Nå er poenget følgende: Vi tar også for ruter dame. Hvis ruteren sitter 3-3 har vi ikke tapt noe, skulle ruteren sitte 4-2 er det følgende to muligheter

 1. Motspilleren som har 2-kort ruter haddde 3-kort trumf, han trumfer ruter dame. Men nå kan vi trumfe vår lille ruter hos blindemann og ender likevell opp på de 9 stikkene vi ville fått ved å ta ut trumfen og gi bort den fjerde ruteren til motparten!
 2. Motspilleren som har 2-kort ruter hadde også bare 2-kort trumf! Nå kan vi spille vår fjerde ruter og trumfe hos blindemann. Dermed har vi vunnet ett stikk og får hjemgang (5 stikk i hjerter, 3 i ruter, 1 i kløver og en trumf av ruter!

Som dere ser var det helt gratis å teste ruteren før vi tok ut den siste trumfen hos motparten. Halvparten av gangene ruteren sitter 4-2 blir vi belønnet med hjemgang.

Denne gangen så spillet slik ut, belønningen ble 60 % score i en norsk parturnering!

 

Det finnes også en annen mulig løsning. Det er at trumfen sitter 3-2 og en motspiller har minst 4-4 i minor. Da må du spille liten kløver etter første runde trumf. Motspillerene spiller da best ny kløver tilbake som du vinner med esset. Nå kan du spille kløver til stjeling fulgt av hjerter 9 til tieren (ja du trumfet selvsagt spar med høy trumf).

Hvis en av motspilleren nå hadde utdelt 3-2-4-4 oppstrå det skvis på den tredje trumfen idet han må kaste seg ned til 4-kort igjen. Posisjonen blir da feks

På hjerter 9 er vest ferdig!

Men jeg tror det er en mye smalere sjanse enn å ta med seg ruteren 3-3 eller 4-kort ruter sammen med 3-kort hjerter. Særlig ettersom du nå går beit ved å trumfe kløver hvis trumfen sitter 4-1 og ruteren 3-3.

 

 

3 Comments

 1. Dette er altså et spill for urutinerte spillere?

  Selv du har ikke klart å kombinere sjansene på dette spillet slik du forklarer det skal spilles. Ser du hva jeg tenker på?

  Du skal selvfølgelig kaste en kløver på den tredje sparen, i tilfelle hjerteren sitter 5-0. I stikk 4 må motparten skifte farge, og deretter følger du din plan. Nå vinnes kontrakten med hjerteren 5-0 og ruteren 3-3. Ikke sannsynlig, men skal man kombinere sjansene er det greit å gjøre det skikkelig

 2. hei, det kan være et godt poeng 🙂

  Med urutinerte spillere tenker jeg varianten å la den siste trumfen være til man har sett om ruteren sitter 3-3. Men så kommer den avanserte spilleren inn hvor dine betraktninger kommer inn.

  Er litt usikker hva man skal ta høyde for i en «optimal» variant, den skvisen er også en liten mulighet ved å spille liten kløver tidlig. trumfen 3-2 er det gratis, trumfen 4-1 er det kanskje ikke like lurt (vinner fortsatt hvis 4 trumf har minst 3 ruter).

  Jeg skal ikke dømme hva som er best, men uansett ett godt poeng at man også kan kaste kløver på tredje spar (selv om man fortsatt vinner med ruteren 3-3 og trumfen 5-0. Etter en runde trumf fortsetter du vel bare med 4 gagner ruter til trumf med tieren. Så får du 0+5+3+1+stjeling for hjemgang.

Kommentarer er lukket.