Nok ett motspill, nok en feil!

På dette spillet ble Syd spillefører i 4 etter ett meldingsforløp hvor 2/1 var utgangskrav.

 

Vest starter motspillet med ess-konge i og ny hjerter, spillefører trumfer den tredje. Ruter til tieren blir fulgt av spar til ti og knekt. Kløver i retur vinner nord før en spar tar med seg damen fra øst. Nå tar syd ut trumfen og vinner resten av stikkene for hjemgang!

Men ser dere hva motspillerne kunne gjort for å beite kontrakten?


Du må tenke litt utradisjonelt, men ikke umulig å klare!


Hvis øst tenker seg litt om ser han muligheten for at makker har honnør i en fire-kort trumf. Etter at syd trumfet den andre hjerteren ligger det en mulighet i å korte spillefører, men da må vi utsette makkers innkomst til andre trumfrunde!  Har makker Ess eller Konge spiller det liten rolle, men hva om han har kn x x x ?

Det gjør vi ved å legge SPAR DAME når trumf spilles fra blindemann. Nå er spillefører satt i knipe.

Hvis han lasjerer spiller vi bare en minor tilbake og makker får stikk for spar knekt for en beit.  

Altså må syd stikke damen. Posisjonen er denne

Hvis han nå spiller minorstikkene stjeler makker den trede kløveren og frir seg i hjerter. Nå må han fortsatt få for spar knekt

Derfor må spilleførere fortsette med trumf konge og ny trumf (håper den sitter 3-3). Makker stikker den tredje med knekten og presser i hjerter. Nå vokser makkers fjerde spar til vinner!

Nesten som i sjakk – et uskyldig dronningoffer!