Fin sluttposisjon

Dette ble et fint spill fra en treningskveld.

Vest startet motspillet i spar som løp til kongen hos øst. Spar tilbake var ikke beste medisin, nå ble det en fin posisjon i sluttspillet.

Det var lett å plassere kløver ess hos vest etter meldingene så nå fulgte hjerterstikkene. Posisjonen var nå denne etter at siste hjerter var spilt.

På ruter til esset måtte vest velge hva han skulle kaste.

  1. kaster vest kløver spiller syd bare en LITEN kløver til esset, og får nå to stikk til på spar dame og kløver konge
  2. Kaster vest spar fortsetter syd med spar dame og ny spar, dermed må vest spille opp fra kløver ess og syd vinner på kongen

Pest eller kolera er også et utrykk for dette, vest kastet spar og ble da spilt inn i spar.