Vanskelig spilleføring fra 1 divisjon

Slik så det ut etter første kamp!

Enda ett spill fra runde 7 ga en spennende spilleføring hvor du måtte kombinere mulighetene dine.

Rogeir Paulsen startet motspillet med spar ess fulgt av spar 2 som jeg vant med damen hos nord, øst fulgte lavt i trumf begge rundene.  

Selv om utspillet løste sparfargen, var det likevell ugunstig for meg da det forsvant noen stjelinger hos blindemann. Det er nå bare 9 sikre stikk og vi må lete detter det tiende.

Vi kan ganske sikkert plassere spar knekt hos øst, men hvilken variant skal vi satse på?

  • Vi kan kappe kløveren
  • Konge og dame i hjerter kan sitte hos øst
  • Vi kan spille kløver fra topp til stjeling (fanger D kn blokk eller Dknx)
  • Vi kan spille inn vest i hjerter og håpe på gunstig retur.

 For å kombinere mulighetene fortsatte jeg med liten hjerter fra blindemann, liten fra øst og da la jeg åtteren. Vest vant med tieren og spilte ny hjerter til kongen hos øst og mitt ess.

Nå fulgte hjerter til stjeling (damen falt ikke). Ruter ess ga avkast for hjerter før liten kløver fulgte fra blindemann, øst fulgte med liten!

Nå er spørsmålet om vi skal kappe eller toppe. Kappe fungerere hver gang øst har både dame og knekt, toppe fungerere når vest har Dknx i kløver eller kløveren sitter 5-2 med Hx.

Ikke vet jeg, men jeg valgte til slutt å legge tieren.

Det var riktig da hele spillet så slik ut:

Øst skulle kanskje lagt innpå hjerter konge i stikk 3, da tror jeg beste spilleplan er å ta E K og ny kløver til stjeling . Kaste en kløver på ruter ess og spille hjerter mot knekten (satse på K D i hjerter hos øst).