Roar Voll er en kreativ spiller. På dette spillet satt han SYD og kom i en vanskelige meldeposisjon som vi ser av meldingene. Hva ville du valgt på Roars hånd?

 

Roar gikk for den meldingen han tenkte hadde størst oppside og hoppet frekt til 4♠ på sin 3-kort farge!

 

Det gikk pass rundt og ves startet motspillet med E K i hjerter fulgt av kløver ess og ny kløver til Roars dame. Nå kunne Roar ta ut trumfen i fire runder og sikre kontrakten med den gående ruterfargen.

 

Som vi ser gir 3NT hjemgang, men det var ikke lett etter disse meldingene. Det kan også se ut som Roar får en tøffere spilleføring om vest hadde spilt ruter i stikk 3, men fører han de riktig blir det hjemgang.

 

Dette spillet far Larvik Storturnering fikk de involverte til å trekke på smilebåndet.

 

Syd ble spillefører i 3♠ etter litt kniving i meldingene. Vest startet motspillet med ruter ess som trakk knekten fra øst. I neste stikk fortsatte vest med kløver til damen hos øst.

 

Øst fortsatte ganske naturlig med ess – konge i kløver som syd trumfet med knekten. Nå fulgte spar til nieren og spar til esset.

 

Nå ser det ut som motspillet må få stikk for hjerter konge og ruter konge, men det er vel ikke helt sånn likevel? Se hva som skjedde når syd fortsatte med ruter fra hånden.

 

Stikker vest opp med kongen faller tieren fra øst, nå faller nieren under damen slik at ruter 8 blir spilleføreres niende stikk da han får kastet begge sine hjerter på ruterne.

 

Hvis vest legger liten vinner ruter dame, ruter til trumf blir så fulgt av hjerter ess og ny hjerter til damen. Uansett hvem som har kongen blir det hjemgang (øst må spille til dobbeltrenons og damen vinner om vest har kongen).

 

Larvik Storturnering

 

Ble arrangert i helgen og nyvinningen fristet hele 44 par til å ta turen til den flotte Pressverksalen på Sliperiet i Larvik.

 

Jørn Johansen – Egil Hansen hentet seieren, men ble fulgt inn til døra av Sondre Hogstad – Andre Øberg. Siv Thoresen – Jo Arne Ovesen sto først i køen da kampen om tredjeplass ble avgjort.

 

Resultat

 

Fra Larvik Storturnering har jeg hentet dette spillet hvor Tom Johansen virkelig fikk sving på kortene.

 

Jeg deler ikke Toms valg av 1 NT i åpning, men han tok seg riktig så fint inn da makker overførte til spar og ble spillefører fra syds hånd i 4♠.

Vest starter motspillet med hjerter knekt, den går til damen – Kongen – Esset.

 

Hvordan ser du for deg mulighetene for hjemgang i denne tøffe utgangen?

 

Tom er en tøffing og går ikke av veien for å lete etter de dype løsninger. Det kan se ut som kontrakten står på kongen tredje eller dobbel i trumf hos øst. Sitter ruteren blir det bare to tapere i kløver.

 

Tom spilte hjerter 6 i stikk 2 og da vest fulgte med femmeren kastet Tom kløver hos blindemann. Som vi ser av alle korten til høyre holdt sekseren stikk. Nå var resten greit med hjerter til stjeling, spar til damen, ruter til kongen og spar til konge og ess. Hjerter ble stjålet før trumfen tatt ut og ruteren spilt fra toppen.

 

11 stikk ga den dyktige Tom massevis av poeng. I turneringen ble det 4 plass sammen med Per Løwe.

 

 

Roald Mæsel skrev i 1996 om Geir Helgemo i sin glimrende bridgespalte i Kristiansands lokalavis Fædrelandsvennen. Her sakser vi Roalds spalte da spillet absolutt tåler dagens lys sånn før helgens turneringer braker løs.

 

Din makker åpner i tredje hånd med 3 kløver og du tar opp kortene til venstre. Motparten er i faresonen, du utenfor.

 

Nestemann dobler og så er det din tur. Mye tyder på at motparten har utgang i spar. Melder du fem kløver, eller hva gjør du?

 

Geir Helgemo valgte en noe annerledes melding, nemlig fire ruter! Etter pass i åpning, kunne det ikke bety annet enn kløverstøtte og beskjed til makker om å spille ut ruter dersom motparten får kontrakten.

 

Nord meldte fire spar og Geir "stampet" i fem kløver. Der endte meldingsforløpet og to bet gav 300 til motparten. Det normale resultatet var 650 N/S, et resultat motparten ikke får da ruter ut gir tre stikk til motparten.

 

En glimrende taktisk melding fra Geir og solid score på spillet. Uten ruter ut vinnes fem spar enkelt.

SYD ble spillefører i 3NT og vest startet med hjerter 3 (fjerde høyeste) som løp til tieren hos syd.

 

En opptelling gir 2 stikk i hjerter, 3 i ruter og 3 i kløver. Altså må spillefører lete etter det niende for hjemgang. Sitter ruteren 3-3 eller knekten dobbelton er det enkleset løsning, neste løsning er at kløveren ordner seg for 4 stikk , altså damen tredje i kapp. Til slutt har vi spar ess hos vest.

 

For å kombinere mulightene spilte syd ruter ess (hvis knekten er single) fulgt av ruter til kongen (hvis knekten er dobbel), men da vest saket hjerter 2 var det dårlige nyheter i den fargen. Neste trekk var kløver knekt som fikk løpe til vest (for å bevare overganger mellom hendene). Nå kunne vest beitet kontrakten ved å vri spar, men han fortatte passivt med kløver. Spillefører stakk med esset og fulgte opp med to kløverstikk til.

 

Posisjonen ser vi nå til høyre.

 

Syd leste den perfekt da han fortsatte med hjerter ess, ruter ess og ruter til øst. Øst kunne nå ta sine to ruterstikk, men måtte avslutte fra E D i spar opp i blindemanns K 10 .

Roar Voll har fått mye skryt av meg tidligere, denne gangen får vi servert et fint spill hvor Roar fant ut av sitsen.

 

Roar Voll ble som SYD spillefører i 4♠ etter en stayman-sekvens fra sin 1 NT åpning, motparten forhold seg stille.

 

Kløver 3 i utspill fra vest stakk Roar med damen fulgt av E K i kløver med avkast av en hjerter hos blindemann.

I neste stikk fortsatte Roar med spar knekt til konge fra vest ess og 2. På spar 8 følger øst med sekseren. Hva er ditt trekk nå?

 

Roar gikk opp på tieren og kunne fornøyd notere nieren fra vest! Nå gikk resten greit med en taper i trumf en i hjerter og en i ruter for hjemgang.

Du tok vel ikke finessen?

 

Fra EM i 1983 har vi lånt spillet. Det handler om å gi motparten mulighet til å gjøre feil. En kunst Roald Mæsel skulle vise seg å håndtere perfekt. De polske NS meldte 7♠. Spillet ble referert av Tommy Sandsmark og her får dere et lite resyme.

 

Roald Mæsel i vest startet med hjerter konge. Syd vurderte sine muligheter og så selvfølgelig at en finesse i kløver ville kunne gi kontrakten. Men som den gode spilleren han er, ville han se om det var en sikrere måte å vinne kontrakten enn å ta en finesse i kløver.

 

Han stakk utspillet og fortsatte med spar til esset. Så fulgte ruter ess og ruter til trumf. En hjerter ble trumfet og vest fulgte på med knekten! Dette gav spillefører noe å tenke på. Dersom vest nå hadde kun de tre høyeste hjerterne, var godpilling av bordets hjerterfarge en sikrere måte å vinne kontrakten på enn en finesse i kløver.

 

Han tok for spar konge og ruter konge med avkast av en hjerter i bordet. En ruter ble trumfet og så ble en hjerter trumfet. Nå skulle selvfølgelig Roald i vest etter planen fulgt med hjerter konge, men da han hadde hjerter åtte var katastrofen et faktum. Spillefører var låst inne på hånden og dermed kunne ikke lenger kontrakten vinnes.

 

17 imp til Norge da Norge spilte hjem 6♠ ved det andre bordet.

 

Nå tar vi et dykk tilbake til 90-tallet og får servert en vakker spilleføring vi dødelige bare kan drømme om, en aldri så liten «Stepping-Stone» skvis!

 

Utspillet fra vest er hjerter dame, hvordan kan du nå frem til 10 stikk her?

 

Du må iallefall ofre hjerter konge i første stikk slik at vest ikke får spilt kløver igjennom. Øst vinner med hjerter ess og spiller ny hjerter som syd trumfer.

 

En mulig hjemgang er at vi får 6 stikk i spar, 3 i ruter og kløver ess. Men selv om stikkene er der er ikke overgangene mellom hendene så lette. Men vi begynner med ruter til blindemanns knekt, øst vinner med esset og spiller ny ruter til kongen hos syd.

Altså må vi nå tippe om ruteren sitter 3-3 eller 4-2, eller må vi egentlig det?

 

Se hva som skjer når du nå spiller kløver til ESS fulgt av spar 10 som alle følger lavt på. Neste spar går til håndens dame, før spar ess tar med seg kongen fra øst. Nå tar vi også for håndens siste trumfstikk.

 

Før vi tar den siste har vi posisjonen til høyre

 

Nord kaster en kløver på syds siste trumf, og øst må nesten gjør det samme! Da følger vi opp med ruter 10, når vest nå kaster en hjerter legger vi liten hos nord og spiller kløver til østs konge som nå har ruter som går til blindemanns dame for hjemgang.

 

Kaster øst ruter istedet så stikker vi bare over ruter 10 med blindemanns dame!

Fadderløpet er i gang i Kristiansand BK.

 

Dette er klubbens tilbud til nye bridgespillere: Spill med en rutinert makker over flere kvelder hvor du får lære nye meldekonvensjoner og spill teknikk.

 

Første kveld ble vunnet av Marianne Homme – Jøran Jensen.

 

Resultat

 

Neste onsdag møtes vi kl. 18 til gjennomgang av meldesystem før spillingen begynner kl 18:30.

 

Marit Skree lurte redaktøren godt opp på tribunen på dette spillet fra gårsdagens klubbspilling.

8-kortfarger i major pleier mange å hoppe høyt på ved første anledning. Marit tok den rolige varianten og innledet med pass selv om makker hadde meldt inn i sonen!

 

Når «balanseringsposisjonen» så ble servert på et fat kom hun tilbake på 3-trinnet. Jeg satt i øst og burde kanskje skjønt tegningen, men med 2 ess og maks for mitt løft til 2♦ var det naturli gå doble for å vise en maks-hånd.

 

Kontrakten gikk selvsagt greit hjem for toppscore til Marit og en ekstra god latter for hennes makker, selveste klukken!

 

Jeg får nok høre om dette spillet i noen år fremover...

 

Fra Caledonien Cup i 1969 har jeg hentet dette fine motspillet som Per Henrik Drangsholt skrev om i Norsk Bridge.

 

ØV var to hyggelig damespillere med en mer lokal-profil på sine bridgeferdigheter. De møtte på dette spillet to av turneringens favoritter, tilreisende norgesmestere.

 

Meldingene gikk normalt for seg etter datidens prinsipper og SYD ble spillefører i 1 NT etter at alle farger ble meldt.

 

Vest fant hjerter 6 i utspill og den løp til spilleførers nier, øst la styrke. En liten spar i stikk 2 fikk løpe til nords dame før kløver 9 vant neste stikk. Kløver dame vant vest med kongen.

Nå tok damen i vest også for SPAR ESS før hun i posisjonen til høyre spilte hjerter.

 

Øst tok for E K og fortsatte med ny hjerter til syds dame. Syd kunne ta for E kn i kløver og ruter ess, men måtte gi de to siste stikkene til øst for ruter konge og hjerter!

 

Et flott motspill, historien forteller at norgesmesteren i syd gratulerte damene med et fint motspill, men bunnscoren på spillet svidde nok litt allikevel!

 

Nordisk Mesterskap

 

I 2017 er det eneste mesterskap for det norske landslaget. Vi antar Norge stiller sitt sterkeste mannskap og da har begynt oppkjøringen frem mot EM 2018 .

 

Nordisk blir arrangert i Danmark tidlig på sommeren.

 

Til høyre ser dere litt statistikk over hver nasjons medaljefangst og hvilke norske spillere som har tatt mest for seg i medaljefatet.

 

 

Vest Agder arrangerer KM LAG i helgen

 

foreløpig bare 6 lag er vel ikke helt bra for å kunne benevne det som et KM, la oss håpe flere melder seg på.

 

Påmelding

I 1969 ble EM arrangert i OSLO.

 

Det ble sølv til laget i åpen klasse. I bulletinen står det referert at det norske damelaget måtte bytte en spiller på grunn av sykehusinnleggelse.

 

Det interessante er å lese at innbytter var Monica Jensen, gift med Tore Jensen som spilte på det åpne laget. I bulletinen kan vi lese at Monica sporty stilte opp selv om hun hadde en 3-uker gammel baby å passe på.

 

Dagens finansminister i Norge, Siv Jensen, er født i 1969. Det spørs om ikke dette var hennes første omtale i media – 3 uker gammel – under EM i Bridge!

 

Historisk tilbakeblikk

 

I bulletinen til EM 1977 (for øvrig mitt fødeår) kan vi lese at dette EM er det første hvor alle bord utstyres med meldebokser. Frem til da har spillerne fått meldebokser på forespørsel, noe som var ansett å være uthaling av tid.

 

Bulletinen gjør rede for argumenter både for og imot meldebokser, særlig kan vi merke oss at man synes de nye meldeboksene gir de som ønsker å jukse et ekstra redskap.

 

 

Tore Jensen

Sivs pappa og landslagsspiller for Norge i Bridge med sølv i EM og Bronse i VM som høydepunkter.

 

Bildet er fra 1968 hvor han vant NM PAR sammen med Knut Koppang.

 

NM PAR 2016 – Leif Hüberts pris for beste spill

 

Komiteen, Harald Gjellestad og Roald Mæsel, har nå vurdert de omtalte spill etter NM PAR og funnet frem til en vinner.

 

Til høyre kan dere lese begrunnelse og juryens vurdering av vinterspillet.

 

Arrangør ønsker samtidig å rette en stor takk til Leif Hübert d.y. som sponset prisen.

 

Les juryens uttalelse HER

 

Fra en treningsmatch til 1 divisjon har jeg hentet dette spillet. Av de 16 bordene som fikk dette spillet på bordet meldte alle utgang, bortsett fra 2 som melde 6 NT også var det Relepresisjon som like greit meldte 7♦!

 

Relepresisjon er bygget opp slik at den «sterke» hånden er kaptein og via spørremeldinger får vite om makkers styrke og fordeling. Det er en annen måte å tenke på, men gir fine resultater, særlig på slemnivå. Jeg tviler ikke på at mine lesere med sin favorittmakker også ville meldt 7♦, men jeg tar det likevel med her så kan dere i alle fall få prøvd?

 

1♣ viste minst 16 poeng, uansett fordeling. Nå var resten av syds meldinger rele/spørremeldinger. Nord viste med 3 ♥ en hånd med 7-10 poeng samt fordelingen 3-1-6-3. med 4NT fortalte syd om kombinasjonen E D eller E K i ruter uten side ess/konge

Syd kunne nå ganske lette telle 13 stikk ved å trumfe god hjerterfargen. Forutsatt at ruterfargen ikke ga taper, eller at hjerteren var fordeling veldig skeivt (5-1). Derfor hoppet syd direkte til 7♦ som virket til å være en god sluttkontrakt.

 

Spar i utspill gikk til damen, nå ble trumfen tatt ut i 4 runder før hjerter ble godspilt ved å trumfe 2 hos nord. 13 stikk ga hele 15 imps gevinst mot den noe mer forsiktige utgangsscoren man ble målt mot.

 

Redaktøren bekrefter at han synes relepresisjon er et effektivt meldesystem.

Atle Stray og Inger Lene Hangeland gifter seg til lørdag.

 

Jeg har vært heldig lagkamerat og makker til begge to ved flere anledninger de siste årene, og det er to knakende kjekke mennesker som har gitt meg mye glede.

 

At de har god sving på kortene er heller ingen hemmelighet, som en liten hyllest har jeg hentet en lur spilleføringen signert Atle fra en turnering for litt siden. Spillet ser dere nedenfor dette.

 

Atle Stray ble spillefører i 3NT fra SYDS hånd.

 

Spar knekt i utspill fra vest vant Atle med damen hos nord. Nå fulgte liten kløver fra blindemann og øst fulgte sløvt med syveren, Atle la åtteren som VANT STIKKET! Kløver til kongen ble så fulgt av ruter ess og ruter til nieren og damen hos vest.

 

Hjerter i neste stikk gikk til liten ess og liten før kløver dame kom i vri fra øst, den vant Atle med esset på hånden.

Atle tok nå for hjerter dame og spar ess, posisjonen ser vi til høyre.

 

Den løste Atle fint da han fridde seg med kløver 5. Øst kunne ta sine to kløverstikk, men måtte avslutte fra kn 6 i ruter opp i Atles K 10 for hjemgang!

 

Det er greit at ØV gjorde noen feil i sitt motspill, men Atle viste klasse som utnyttet feilene og fikk hjem sin kontrakt på innspill.

 

Christian Bakke har sendt meg dette spillet av Lars Arthur Johansen fra NM PAR. Her følger Chrstians egne ord:

 

Aktuelt hadde det vært bedre å passe ned 1kl, da det med beste motspill var 2 beit og 200, men Glenn valgte å doble, og da ble Lars Arthur spillende i 1NT. Vest spilte ut hjerter ess, konge og ny hjerter til damen. Kløver til damen tok stikket, og nå var det viktig å godspille ruteren før kløveren. Ruter konge ble spilt, og det spiller ingen rolle når vest stikker med esset. Han kan ta for det 13. hjerterstikket (spillefører kastet spar) og fri seg med en minor, men da tok Lars Arthur ruterstikkene og kløveress og fridde seg med en kløver i posisjonen til høyre.

 

Nå ble vest innspilt og måtte spille spar fra kongen. LA får nå et valg i spar, men vest har vist 3433 fordeling, AK i hjerter, A i ruter og KJ i kløver = 15 poeng, så med spar knekt og ikke kongen ville han åpnet 1NT. Derfor tok LA for damen og 8 stikk. Godspiller han kløveren først, kan vest inne på ruteress fri seg med en ruter, og må da få et sparstikk til slutt.

 

Forskjellen på 7 og 8 stikk var nesten 30 poeng, da flere bare hadde hentet 1 beit i 1kl. For å holde nede på 7 stikk måtte vest ha skiftet spar i stikk 2 (eller 3), men av de 4 som spilte 1NT i syd med hjerter ess ut, var det kun Lars Arthur som fikk 8 stikk, og jeg tror ikke alle de andre (hvis noen) fikk sparskift i stikk 2.

 

NM PAR ble en fin reise med fornøyde deltagere.

 

Jeg har gjort en liten oppsummering av NM PAR , tallenes tale er ganske klar:

Det ble tatt færre stikk som spillefører pr spill i 2016 enn i 2015!

 

I 2015 var gjennomsnittlig antall stikk pr spill 9,2, i år ble det «bare» tatt 9,06. Det betyr at hvert makkerpar i snitt fikk 21,5 stikk mindre enn i forrige NM! I 2014 var gjennomsnittlig antall stikk pr spill på hele 9,37!

 

Fra 11-13 % av sluttkontraktene i NM PAR er doblet!

 

Her følger noen statistiske skråblikk hvor vi kan se hvordan turneringene gikk.

 

Trykk på bildet til høyre så ser du hele rapporten.

 

Oberst Johannes Brun var grunnleggeren av Norsk Bridgeforbund. Han var også en av grunnleggerne for the International Bridgefederation i 1933.

 

I EM 1933 var Johannes Brun spiller på det norske laget som endte på 5. plass. Men dette spillet ble en klassiker det snakkes om enda!

 

Brun satt i SYD og ble spillefører i 4♥, det var faktisk samme kontrakt ved samtlige bord i EM på dette spillet og Brun var den eneste som vant 10 stikk!

 

Vest startet motspillet med ruter konge, øst fulgte med damen. I neste stikk fulgte hjerter til østs ess fulgt av ny hjerter.

Hvordan tror du Brun vant kontrakten?

 

Brun vant med kongen på hånden og trakk trumfen med en runde til, øst fulgte 3 ganger.

 

Nå spilte Brun spar til ess, fulgt av spar konge og spar til trumf. kløver til esset ble så fulgt av spar fra blindemann.

Øst fulgte med damen og nå kastet Brun en ruter fra hånden!

 

Dermed var øst innspillt, han hadde bare kløver igjen og måtte spille inn blindemann på kløver ess for å hente den godspilte spar 6!

 

Det var nok en deilig hjemgang for Brun og ett spill vi kan lære av den dag i dag.

 

Fra POS Minneturnering har jeg hentet dette spillet som ga et overraskende utfall. Som vi ser er det 12 stikk i NT for ØV, men ved to av bordene i turneringen gikk SYD innpå med 2♥ over østs 1NT åpning. Det skulle vise seg å bli en svært dyr affære da kontrakten ble doblet.

 

Et perfekt motspill holder spillefører nede på 1 stikk, men det kan fort glippe og gi spillefører ett ekstra. 6 eller 7 beit er uansett rimelig dyrt!

 

Vicky Chediack – Ranja Sivertsvik viste ingen nåde da de fikk innmelding fra syd etter åpningen 1nt. 2♥ doblet ble holdt nede på 1 stikk for 1700 i score.

 

Ikke så rart jentene smiler på billdet til høyre fra premieutdelingen?

 

 

2♦ i åpning var EKRENS, det lover 3-10 poeng og minst 4-4 i major. Roald i syd meldte naturlig 3♠ og da øst kom tilbake med 3NT var Roald ikke sikker på hvem som stampet over hvem. Han håpet 4♠ iallefall kunne være en stamp hvis 3NT ga hjemgang , et naturlig meldevalg må vi kunne si!

 

Kløver i utspill fra vest var ikke blink, den løp til kongen hos øst og esset hos syd. Trumf til damen vant øst med esset og spilte ny kløver som løp til blindemanns knekt. Ruter fra nord vant øst med esset for så å spille hjerter konge til blindemanns ess.

 

Ruter gikk så til kongen før spar ble vunnet av vests konge. Hjerter i neste stikk ble trumfet på hånden før trumf til knekten fullførte uttrumfingen.

 

Nå ga kløverstikkene hjemgang og selvsagt en suveren topp på spillet.

 

Ser du hvor mange beit Roald måtte notert med hjerter i utspill? Utspillet vinnes med esset og nå må kløverfinessen tas, øst legger lavt. Nå følger ruter som øst vinner med esset og spiller hjerter til trumf hos syd. Spar til damen vinner øst med esset før han spiller mer hjerter til trumf hos syd. Neste spar vinner vest, han henter hjerterstikket og frir seg med ruter til syds konge, eller kløver til øst konge og syds ess. Nå har syd kun kløver igjen om må gi vest stjeling på spar 10 for 2 beit!

 

Helge og Roald Mæsel pleier å vinne medaljer i NM PAR, da det ikke ble NM i år vant de like greit POS Minneturnering!

NM PAR var gøy, her kan dere se bulletiner eller sløse noen minutter i historikk og spill på bloggen fra NM.