Fin spilleføring av Olav Ringvoll

Olav Ringvoll er en trofast deltager på klubb og turneringsspill her på Agder. Han har hatt tillitsverv og vært en ildsjel for bridgen, men han er også en dyktig spillefører.

Se bare på dette spillet fra Kristiansand Bridgeklubb hvor han grep muligheten da jeg glippet i motspill

Vest spilte ut ruter konge som Ringvoll trumfet. Nå fulgte en liten spar til tieren som jeg lot beholde stikket.

Nå ser det ut som Spillefører kan velge mellom å trumfe kløver som gir øst 2 stikk i trumf, eller bare spille mer spar som gir motspillet et stikk i kløver.

Men Olav Ringvoll fant en løsning. Nå fulgte ruter til stjeling, kløver ess, konge og kløver til stjeling fulgt av ny ruter til stjeling.

Ringvoll fortsatte nå med hjerter ess, hjerter til dame og hjerter til konge og hadde nådd følgende posisjon

Nå spilte han et rødt kort fra nord og hva skulle øst gjøre?

Syd kunne trumfe over øst og spille kløver til trumf konge. Motspillet fikk bare for trumf ess og 12 stikk kunne noteres. På elegant vis hadde Olav Ringvoll tryllet vekk sine tapere og holdt øst til kun å vinne på trumf ess.

Heldigvis for meg var det IMP i scoringsform, men like fult en flott trumf-reduksjon av Ringvoll som grep sjansen da motspillet glapp. Jeg skulle stukket første spar med ess og spilt mer spar for å holde han på 11 stikk.