NM Par | det ser så enkelt ut

Boye og Christian

Christian Bakke – Boye Brogeland imponerer i årets NM Par. Halvveis har de dobbelt så mye poeng som neste par og ser ut til å kruse inn til gull.

https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2023-09-24_nmpar.htm

På dette spillet fikk de vist frem at små-kortene også kan hjelpe til, men det krever at du og makker er samspilte.

Christian Bakke spilte ut hjerter 4 (norsk fordeling), 7, 8 og ess. I neste stikk fulgte ruter 2, 7, dame og 3. Spillefører satset friskt når han fortsatte med ruter 10, Brogeland i øst kastet hjerter 3 og Bakke vant med ruter konge.

Her var det for så vidt flere oplysninger som ledet Bakke til riktig motspill.

Hva har en spillefører som IKKE prøver hjerter dame i første stikk?

Hvis spillefører har Ex eller E x x ville han alltid lagt i damen og satset på at utspillet var fra kongen. Tilsvarende ville spillefører lagt i damen med K x x på hånden. Altså «vet» vest at spillefører mest sannsynlig har Ess-Konge i hjerter.

Så kommer avkastet av hjerter 3 på en andre ruteren. Disse gutta spiller dette som lavinthal, det vil si at lavt kort viser interesse i laveste farge og høyt kort i høyeste farge. Altså ville øst kastet en større hjerter på andre ruter hvis han ikke hadde en honnør i kløver og heller hadde spar dame.

Bakke vridde derfor en LITEN kløver (som viser invitt i fargen), Spillefører gjettet riktig med knekt, men Brogeland vant med ess og spilte ny kløver tilbake til kongen.

Spillefører måtte satset på sparfargen og fortsatte med hjerter dame, spar til dame, hjerter kong og spar. Men da sparfargen ikke ga mer enn 3 stikk stoppet det hele på 8 stikk for spillefører og en beit.

Spillefører skulle lagt i hjerter dame i første stikk og håpet det var øst som kom inn i ruter, han ville nå måtte gjettet om han skulle spille tilbake kløver eller hjerter, mens vest ville ha nødvendige opplysninger uansett. Likevel et veldig fint motspill av Bakke-Brogeland som viser at små-kortene også spiller en rolle når du spiller på toppnivå.