enda en 1NT

av Bjørn Fjellstad

Dette er en fortsettelse av Bjørns reportasje av kampen mellom Topbridge og Kristiansand.

I neste spill skulle Tom Johansen prøve seg i 1 NT på nytt, men denne gangen med fordoblet innsats.  Meldingsforløpet hadde gått:

V                           N                           Ø                           S

Geir.. Brekka      Tom Johansen    NK                        Lasse Aaseng

1 hj                       pass                      1 sp                      Dobl

Pass                      1 NT                     pass                     pass

Dobl                     pass rundt

Vår helt i øst ville prøve å følge opp suksessen fra forrige spill med hjerterutspill, denne gang hjerter dame.

Tom la knekten fra bordet og lasjerte hjerter dame.  Nils fortsatte med ruter 4 som gikk til Geirs dame.  Han fortsatte med hjerter konge.  Tom stakk og tok en solid tenkepause før han fortsatte med spar 7 til …  bordets Ess!  Når kongen kom på fra vest, førte forsiktig spilleføring videre til at spillefører slapp unna med en bet etter god kortlesing.  (Tom fant ut at vest måtte ha en sparhonnør for sin straffedobling.) 

På det andre bordet klarte TopBridge ni stikk i 1NT øst vest og vant således 2 IMP.