Safeplay fra lagfinalen

Allerede i første runde kom det spill det stor sving, her skal du få et spill som ble «kjedelig» uavgjort i de fleste kampene.

Vest spiller ut spar 4, invitt. Hvordan planlegger du dette spillet?

Her er det en liten sikkerhetsventil. I parturnering ønsker du kanskje å gå opp på damen for å vinne et ekstra stikk. Men i lagturnering kan det være skummel hvis øst vest har spilt ut ifra 5-kort farge og øst har ess eller konge doubleton.

Du spiller rett og slett safe ved å legge liten spar. Aktuelt så vinner motspillet 3 stikk i spar og frir seg i kløver slik at du BARE får 9 stikk, men du er fornøyd med hjemgang i lagturnering og får et anerkjennende nikk fra makker.

spillet så ut som dette

du fryktet det kunne se ut som dette