Harald leste kortene

Harald Gjellestad

Kristiansanderen Harald Gjellestad er en luring ved det grønne bord. Dessverre spiller ikke Harald så ofte turneringer, men han er ivrig på klubbkvelder og internettbridge.

Og her skal dere nettopp se Harald i sving som spillefører fra robotbridge på nett hvor en glipp i motspillet ble straffet av en pen spilleføring.

Robot har litt andre taktikker i motspill enn mange av oss andre, vest startet motspillet aggressivt med hjerter ess og vridde til spar da blindemann kom til syne!

Det skulle vise seg å være en dårlig taktikk når Harald leste kortene perfekt og øst ikke klarte å beskytte makker.

Harald vant med spar ess og hentet blindemanns spartstikk hvorpå øst kastet en ruter. Nå fulgte hjerter til knekt og hjerter til damen hvorpå vest kastet en ruter.

Følgende posisjon var på plass

På hjerter konge kastet Harald ruter 10 fra syd, hva skulle vest kaste?

Kaster vest ruter fortsetter Harald med ruter til ess, kløver til ess og ruter fra topp som gir 12 stikk.

Kaster vest kløver følger kløver ess, ruter til ess og kløver fra topp for 12 stikk!

12 stikk ga selvsagt Harald solid score etter at han leste kortene perfekt frem til en morsom sluttposisjon.

Øst skulle holdt på 9 7 4 i ruter, da vil det bli en stopper for den aktuelle skvisen slik at vest kan kaste en ruter honnør! Men hadde vest hatt KD9 i ruter ville skvisen vært uomtvistelig!