Dansk dynamitt spiller hjem slem

Dette spillet dukket opp i den siste runde av onlineturneringen OCBL april 2023

Thorvald Aagaard fra Danmark leste kortene så det gnistret i dette spillet. Doblingen av 6kløver betydde enten beit på egen hånd eller et ønske om blindemanns første meldte farge i utspill, dvs hjerter.

Aagaard leste kortene riktig da han regnet vest for å være renons i hjerter og løp over til 6 hjerter!

Ruter konge i utspill vant Shenkin med esset fulgt av ny ruter til stjeling med damen.

Nå var Aagaard forsiktig og bevarte sine overganger når han fortsatte med kløver ess og kløver til stjeling! Spar til konge, spar dame og kløver konge med avkast av spar.

Posisjonen var blitt denne

Kløver dame ble spilt fra nord og hva skulle øst gjøre??

Hvis øst trumfer blir den overtrumfet av syd fulgt av trumf til konge og kløver knekt. Øst trumfen, men nå kan syd overtrumfe, ta ut trumfen og vinner sin kontrakt med spar ess.

Øst kastet derfor ruter, men nå kastet syd spar ess og spilte nok en kløver til trumf og overtrumf, hjerter til konge og kløver fra nord som satte østs 10 7 5 i klemma over syds E kn 9 og vunnet kontrakt.

Selv om vests dobling av 6 kløver ga Aasgaard fordelingen var det en flott spilleføring for å vinne kontrakten.

Sett i ettertid ble den en dyr dobling av vest. Hvis han passer 6 kløver vil øst spille ut ruter ess, vest kan signalisere for hjerter og får sin stjeling for en beit.

Men hadde østs ess vært i spar eller hjerter ville en dobling vært løsningen for å beite kontrakten.