Straff som fortjent

Nok engang skal vi se på Steve Levinson sin uredde stil ved det grønne bord. Vi er fortsatt i MSIBT pro-am superfinale hvor Steve ble nr. 2. Denne gang er motspiller Zack Grossack, nylig kåret til årets spiller i USA

Steve hadde ingen god melding da makker balanserte, han valgte derfor den mest aggressive løsningen og straffepasset med D 10 8 7 i trumf på 1-trinnet!

Nord fryktet, med rette, og hoppet til 3 ruter som invitt. Årets spiller i USA trodde kanskje han kunne gå på vann og meldte utgang på sin anemiske åpningshånd.

Steve liker ikke å bli flikka på, så han hivde innpå en dobling.

Kløver konge i utspill lot syd beholde første stikk! Nå kunne hjerter 10 i vri gitt 2 beit, men Steve fortsatte selvsagt med kløver dame i tro på at makker hadde knekt.

Grossack vant og hentet sine 5 stikk i ruter. Spar til knekt, dame og ess ble så fulgt av kløver til knekt. Men nå kunne ikke spillefører få mer enn for hjerter ess for 8 totalt. 1 doblet beit ga 200 deilige poeng til ØV og 100 % score.

Steve Levinson