Bob og Marcel vant pro-am

Marcel Vorhaegen

Helgeland Juniorbridgeklubb anført av driftige Kurt-Ove Thomassen arrangerte den spennende auksjonsturneringen til støtte for juniorarbeidet. Mange av verdens beste spillere stilte til start og det ble en spennende turnering. Resultater og mer om turneringen kan du lese her:

Helgeland Juniorbridgeklubb – Samarbeidsklubben på Helgeland

Bob Drijver – Marcel Verhaegen vant superfinalen i MSIBT invitation Pro-Am auction. En glimrende turnering som ga mange penger til støtte for juniorspillere.

Da jeg spilte mot vinnerparet fikk vi se fint motspill.

Marcel Verhaegen leste kortene riktig da han spilte ut en trumf. For meg så det ut som 9 stikk blir vunnet hvis øst har kløver 10 eller en av kløver honnørene. Men jeg måtte samtidig passe meg for en stjeling i kløver hvis fargen var fordelt 5-2.

Derfor ble trumfen trukket i 3 runder fulgt av spar til damen, Verhaegen vant med spar konge og fortsatte sitt gode motspill da han spilte spar tilbake til esset hos Drijver.

Kløver 8 i retur trakk dame, konge og liten. Nå spilte Verhaegen ny spar til tieren. Spar knekt ble også innkassert og trumf 10 til følgende posisjon

Nok en hjerter ble spilt med avkast av ruter 10 fra hånden, men Vorhaegen lot seg ikke lure og kastet ruter konge! Dermed måtte ble bli 2 kløverstikk på motspillet og kontrakten ble bare vunnet med 8 stikk.

Det var et fint motspill, vest kunne kanskje spilt ruter konge for å bryte forbindelsene til syd, men spar gjorde samme nytten når han leste kortene i motspillet.