Leser du sitsen mot robot

Noen spill løser seg hvis du møter de riktige motspillerne. Kjenner du stilen til motspilleren kan det være det som gir deg løsningen i en vanskelig spilleføring.

Dette spillet er hentet fra robotbridge, og det var vel akkurat kun mot en robot denne spilleføringen var mulig.

Vest hentet ess-konge i hjerter i utspill og vridde ruter 3. Ser du hvordan kontrakten kan vinnes?

Liten knekt og ess. Du fortsetter med ruter hvorpå vest kaster en hjerter! Nå er vel fordelingen ganske klar. Robot har alltid for sin melding så du kan regne at han omtrent har sine 10 stikk på egen hånd. Derfor har han vel 0-7-1-5 da! Du vinner derfor med ruter konge og spiller spar 8, 2 6 og hjerter.  Ny spar går til tieren før ruter til nieren blir vunnet med dame og ruter tilbake går til nieren. Du spiller nok en spar til knekt og har kommet til følgende posisjon

Kløver konge, kløver til ess og ny kløver er akkurat den medisinen som skal til for å fange østs trumf.

Ikke umulig, hadde du klart den?

Hvis øst legger i spar 9 første runde vinner du med tieren, spiller ruter til 10 som øst vinner med dame og spiller ny ruter til 9. nå følger spar 8 som vinner stikket fulgt av spar til knekt og du har det samme spillet som ovenfor.