Barnet Shenkin i motspill

Barnet med sin fru Maggie

Det er kanskje i motspill at de virkelig flinke bridgespillerne skiller seg mest fra oss andre. Barnet Shenkin har jeg blitt kjent med de siste årene og lar med stadig imponere av hans dyktighet.

Vi spilte sammen i online lagturneringen OCBL september. Etter en god kvalifisering kom vi oss helt frem til finale hvor det ble tap mot lag SELIGMAN.

På dette spillet ble proffspiller Mark Lair satt på prøve av Barnet, la oss se om du er med på notene

Det var en spennende kontrakt og det var uheldig for spillefører at kløver 10 kom i utspill. Med et annet utspill ser det ut som finessen i hjerter sikrer kontrakt, enten ved at kongen sitter i kapp eller at fargen godspilles, evt at en ruter stjeles hos blindemann.

Men kløver 10 tok vekk deler av den planen. Lair stakk med kløver ess, spilte spar konge hvorpå vest la spar 10, ruter konge, ruter til ess og ruter til stjeling. Begge motspillere fulgte og øst dekket knekt med damen.

Spar dame ble stukket med ess og begge motspillere fulgte!

Spillefører fortsatte med trumfen til bunns. Vest kastet 3 kløver og en hjerter. Øst kastet ruter 10, hjerter 4, hjerter 9 og til slutt kløver konge!

Spillefører hadde dermed kommet til følgende posisjon

Det kunne se ut som vest hadde startet med 5-kort kløver og øst med 5-kort ruter, men helt sikker kunne han ikke være.

Det kunne være at ruter 9 var hos vest og en hjerter til hos øst.

Hjelper det når jeg sier Barnet Shenkin sitter i øst?

Det burde hjelpe. Barnet hadde lest posisjonen som ville komme tidlig og kastet tidlig hjerter slik at kongen ble singlet «unødvendig» tidlig. kortene så ut som dette

Som du ser var Barnet ganske så sørgelig skvis ettersom han var alene om å stoppe både kløver og hjerter. Lair hadde spilt glimrende som tok ned all trumf og satte press på Barnet.

Og den virkelig posisjonen var denne

Hvis Barnet hadde kastet den siste ruteren og behold K x i hjerter kan Lair spille han inn i kløver for hjemgang.

Lair tenkte en god stund om Barnet kunne ha vært så god at han hadde kastet de to hjerterne tidlig, eller var det så enkelt som å ta en finesse i hjerter?

Tilslutt spilte han hjerter til damen, men den vant Barnet med kongen og tok de to siste stikkene for 200 i beit.