Kaninen sneller hjem utgang i WBT

Geir «kaninen» Brekka spilte en strålende turnering da han på lag Scorway kom på andreplass i den sterke World Bridge Tour som ble arrangert på Lillehammer i månedskifte mai-juni 2022.

WBT Masters Lillehammer (wbtresults.org)

Dette spillet fra semifinalen mot det Irske landslaget var virkelig flott.

1nt = 14-16, 3ruter=spør om syd har 5-kort major

Ruter 10 i utspill fra vest kunne være fra knekt-10 sekvens eller benektet noen høyere honnører, den fikk løpe til kongen hos Geir. En liten kløver til knekten gikk fint og spar til knekten vant vest med damen.

Hjerter 3 i vri trakk konge og ess, øst fortsatte med hjerter til 10 og knekt og ny hjerter vant øst med damen. Nå skulle øst spilt ruter dame tilbake, men var usikker på fordelingen og håpet motspillet kunne hente en hjerterstikk, men da kom Geir inn på hjerter 9.

Kløver dame trakk konge, ess og 10! nok en kløver til nieren ble fult av spar ess og posisjonen var blitt denne

Nå spilte Geir spar til kongen, men hva skulle vest kaste?

Det oppsto rett og slett en skvis mot vest i minor, i praksis kastet han en ruter og Geir vant de to siste stikkene for kontrakt med ruter ess og ruter 4!

Selv om motspillet kunne vært skarpere tar det ikke vekk Geir sin fine spilleføring hvor han både kamuflerte hjertersitsen, men også spilte kløverfargen riktig samt satte opp skvis mot vest. Veldig flott spilt.