Vant meldingene – tapte spillet

Jan Arild Olsen

«Bridge is a bidders game» er et uttrykk vi vel har hørt noen ganger. Men er det ikke litt sant da?

la oss løpe rett inn i en lagkamp mot stjernespillere. Ikke la det påvirke din vurdering. Lagkamp, du er i rød mot hvit sone og MTV åpner med Multi 2ruter.

2 ruter var Multi, svake 2 i hjerter eller spar. 2 spar fra øst ba om pass hvis spar og 3 hjerter hvis hjerter. Så da meldte motparten plutselig utgang i hjerter. Hva tenker du om det?

Overskriften var kanskje til hjelp. Du må selvsagt melde 4 spar. Øst har en åpningshånd med kortfarge i spar og god tilpasning i hjerter, det gir deg og makker gode muligheter i sparkontrakt!

Jeg meldte 4 spar, og dette var hele spillet

Øst var flink og gikk på en gang til i hjerter, men nå var Jan Arild Olsen på ballen da han tok ut min dobling i 5 spar.

Kløver 9 i utspill var jeg rimelig sikker på var singleton. Jeg stakk derfor med kløver ess fulgt av spar ess og spar. Motparten fikk for trumf konge og ruter konge, men kontrakten ble vunnet.

Nå kunne dette høres ut som et fint spill å ta med seg inn i sammenligning med lagkameratene. Men det holdt altså ikke. Våre lagkamerater hadde doblet 4spar etter samme innledning med Multi 2ruter i åpning! Det ga 990 til motparten og 8 imp i utbetaling.