Satt ikke slik det skulle…

Er det ikke typisk, når vi endelig får til en skikkelig god spilleføring er ikke kortene fordelt slik de skulle vært. Dette spillet er fra en online lagturnering, det ble ingen suksess for undertegnete.

Jan Arild hoppet til 3hjerter som fortalte om kortfarge i hjerter med kløvertilpasning. 3 spar og 4 ruter var cue-bids før Roman Key Card Blackwood fortalte om 1 av 5 ess hos Jan Arild.

6 kløver er en fin kontrakt som i praksis vinnes ved at en av to finesser gir suksess, det er vel 75 % sjanse.

Hjerter 10 i utspill til kongen vant første stikk. Nå er det en mulighet å spille kløver ess, eliminere spar og hjerter, ta for ess-konge i ruter og spille kløver. Nå vinner du hvis kløver konge eller ruter dame faller, eller at den som har kløverkonge (doubleton) ikke har mer enn 2-kort ruter. Det kan også være riktig å bare ta en ruter honnør for så å prøve innspillet i trumf. Hvis kløver konge er annen hos nord blir han da innspilt og må spille til dobbeltrenons eller ruter i finessen.

Men jeg valgte i grunnen å satse på de to finessen og lot kløver dame løpe rundt til kongen. Ny hjerter trumfet med med kløver 10 og tok ut trumfen i en runde. Når jeg nå tok den tredje hjerteren kastet nord spar.

Tid for en opptelling. Syd har nå vist frem 7 hjerter og 2 kløver. Det betyr at det kun er 4 kort igjen i ruter og spar. Er den finessen i ruter med oddsen lengre nå?

Jeg spilte ruter til ess, spar til ess og tok kløverstikkene frem til denne posisjonen

Nå fulgte den siste kløveren, syd kastet hjerter, blindemann ruter knekt og nå begynte nord å tenke.

For en god spiller er det lett å se fordelingen og spar avkastet er automatisk, men når ruter knekt forsvinner fra blindemann ble nord litt usikker. Dessverre valgte han å kaste en spar. Da var det kun en sjanse å spille ruter til konge, spar til konge og ruter 10. Dessverre falt ikke damen i ruter og kontrakten gikk en beit.

Men hadde nord startet med D kn i spar og ruter D ville det blitt en annen historie å fortelle.