Lars Frøland med nese for toppkontrakt

Lars Frøland er en luring ved det grønne bord. Som trønder har han kommet litt i skyggen av de aller mest profilerte storspillerne i bartebyen, men Lars står ikke tilbake for de beste og er virkelig en dyktig spiller – jeg husker enda et motspill fra festivalen hvor han beitet med ved to avblokkeringer – et skikkelig prisspill!

Dette spillet er hentet fra en online lagturnering julen 2021. La oss se om du er på høyden slik Lars var

Etter et sett naturlige meldinger vet du at makker har minst 5-kort spar, cue-bid i hjerter og 2 av 5 ess + trumf dame med spar som trumf.

Hva melder du videre?

Man skulle tro at dette ikke var noe spill å skrive om. Alle ser kanskje poenget?

Poenget er at du vet makker ikke har cue-bid i kløver. Det betyr at makker kan ha 2-3 små kløver uten damen. Vi mangler i alle fall kløver ess. Du kan plassere makker med EKD femte i spar samt hjerter konge, hva er så beste kontrakt?

Lars skjønte selvsagt at her måtte han være spillefører slik at kløver konge ble beskyttet i utspill. Det måtte være spill for 12 stikk uten trumf, så Lars la kontrakten i 6NT

Spillet så ut som dette

Motspillet kunne ikke gjøre noe med 6NT hvor det var 12 toppstikk. Vest spilte ut kløver ess og Lars kunne notere + 1440.

Men så er verden litt urettferdig. Ved det andre bordet gjenmeldte nord 2NT og ble spillefører i 6spar. Øst bommet utspillet med hjerter. Dermed ble kontrakten vunnet med 13 stikk for 1470.

Det ga 1 svært ufortjent imp til motstanderne.