3 divisjon | med slem i blikket

Dette spillet dukket opp i siste kamp i sesongens 3-divisjon i Agder. La oss se hva du ville meldt.

Makker har åpnet med 15-17 grand og melder av 4-kort spar når du benytter stayman.

Hva tenker du er beste melding videre herfra?

John Arthur Frøge – Jan Arild Krosshøl fant greit ut av kortene med følgende meldinger

Jan Arild hentet frem exclusion RKC med 5 ruter. Det spør etter antall ess med spar som trumf, men ruter ess er ikke med i opptellingen.

Frøge meldte av sitt ess og kontrakten ble løftet til 6 spar.

Aktuelt så kunne kontrakten vært beitet med kløver i utspill, det setter opp stjeling til motspillet, men naturlig nok valgte utspiller en passiv spar. Dessverre var det akkurat nok avkast til at spillefører vant sin kontrakt uten finessen i kløver.