Nationals | Motspill fra lagspilling

La oss ta et tilbakeblikk til San Francisco og Nationals i desember. Denne gangen er det også et motspill vi skal se nærmere på, et som ble riktig så fint for meg og makker.

Meldingene gikk som følger

Makkers 2 spar fortalte om en invitthånd eller sterkere med minst 4-kort støtte i ruter. Kløver ess i utspill følger både makker og spillefører lavt på, hva spiller du tilbake?

En liten hjerter virket opplagt, spillefører ba om liten og øst fikk for kongen. Ruter tilbake ble trumfet hos blindemann. En ny kløver gikk til knekten hos vest som spilte trumf tilbake til knekten hos blindemann. En kløver ble stjålet hos syd før en spar til konge førte frem til denne posisjonen

Kløver 10 ble spilt med avkast av ruter fra hånden, hva gjør du som vest?

Det føles riktig å trumfe og spille ruter tilbake, men da vinner spillefører sin kontrakt! Ruter stjeles med ess, spar til damen følges så av hjerter dame som trekker ut din siste trumf før en spar tilbake til blindemann er overgangen til å hente kløverstikkene.

Løsningen var enkelt, du kaster en spar og dermed er overgangen mellom hendene brutt. Det hele ble en beit og et riktig så fint spill å fortelle om.