Løsning Julequiz 6 | Teller du til ni?

Oppgave

Bridge har et enkelt utgangspunkt. Det er 13 mulige stikk og 13 kort på hver hånd. Hvis du på hvert spill klarer å telle opp disse riktig har du kommet langt, så fremt du klarer å se løsningen på de kombinasjoner som oppstår.

Dette spillet dukket opp på min vei, rett så spennende spør du meg. La oss se om du har en plan.

3NT var tøft meldt, men det er muligheter. Vest spiller ut spar 2 (invitt) du prøver tieren, men øst vinner med spar dame og vrir hjerter dame som du vinner med kongen, vest følger med lav hjerter.

Tenk igjennom de muligheter du ser, det er lagkamp så oppgaven er å vinne 9 stikk. Hva er beste sjanse?

Løsning

Først må vi telle stikk. Her kan vi håpe ruterfargen gir 4 stikk, 2 stikk i hjerter er sikre og vi må ha spar ess hos vest for 1 stikk i spar til oss. 1 stikk i kløver er også sikkert, det betyr 8 totalt.

Så hvor kan det niende dukket opp?

Jo det er i kløver. Men hvordan kan vi spille den fargen for å mulig hente 2 stikk før motparten henter fem og beiter kontrakten?

Løsningen i kløver er en variant av den klassiske intrafinessen. I dette tilfellet skal du spille ruter til damen fulgt av en LITEN kløver fra blindemann. Det gir deg mulighet til å fange H 10 hos øst, K Q doubleton hos begge motspillere samt noen andre løsninger hvor motparten ikke kan hente mer enn 4 stikk i motspill.

Aktuelt var spillet som dette

Når du spilte kløver 2 fra nord kunne du faktisk vinne 3 stikk i kløver. Legger øst tieren vil knekt trekke kongen fra vest. Hjerter i vri kan du lasjere for å være sikker. Du stikker neste hjerter og spiller kløver 7 til ESS, øst må følge med damen. Nå kan du ta for ruter ess og da du ser fordelingen i ruter tar du finessen i ruter i neste stikk. En kløver fra hånden gjør at du nå kan fange 8 5 hos vest med blindemanns 9 6.

Legger øst i damen i kløver følger du med syveren. Nå spiller du kløver knekt i neste stikk som fanger kongen fra vest og tieren fra øst. Dermed har du samme posisjon.

Du har kanskje ikke de største oddsene med deg, men du blir belønnet på det aktuelle spill.

Også denne var det noen lesere som blinket, se bare her:

Lars Ove Remvik
Lars Ove Remvik

Lars-Ove Remvik: Utfordringen er  å få fatt i 9 stikk før forsvaret har fått 5.  Øst har ikke gått inn med 1 hj  så handen er kanskje begrenset/svak. Motparten kan kun få 1 kl stikk – før vi har etablert våre nødvendige 2 (evt 3) kløverstikk ellers rekker de å etablere 5 stikk. Løsningen (min) er  å plassere 2 kløver i Øst med H 10.  Kan dermed ha 4 kort Ru dersom han er kort i Sp.

  • Spiller ruter til honnør i nord etterfulgt av liten kløver
  • Dersom øst bruker honnør legger jeg kl 7 og jeg vil la han beholde en forventet fortsettelse i Hj. Mer Hj må jeg stikke og saker 1 ruter i bordet.
  • Kl kn spilles fra syd. Dersom Kl 10 faller fra øst satser jeg  på 0sp+2hj+-4ru+3kl stikk =9. Regner med at vest dekker Kl kn.  Syd tar deretter ruterstikkene og spiller den bevarte kl 2 og stikker billigst mulig i bordet.