Nationals | Terje Lie med fint motspill

Terje Lie

Mot et sterkt amerikansk lag fikk Terje denne motspillsprøven, la oss se om du består slik Terje gjorde.

Det er lagturnering, så her handler det om score inn, eller score ut.

Terje spilte ut kløver ess til 4, 3 og 6. Hvordan ville du spilt imot for beste sjanse til å beite kontrakten?

Terje kunne se det fort var 5 ruterstikk, ett i hjerter, to i spar og et i kløver hvis han ikke gikk til angrep. Han håpet derfor på at jeg hadde hjerter knekt og spar dame. Derfor spilte han hjerter ess og ny hjerter. Det var beitende motspill, kortene så ut som følger

Spillefører kunne hente sine 8 stikk, men Terje fikk de tre siste og kunne notere en beit. Samme kontrakt gikk hjem ved det andre bordet etter en liten hjerter i utspill.