Fasit | Spilleprøve i 7 NT

I dag får du en spennende oppgave etter å ha tatt deg litt ut i meldingene. Turneringsformen er parturnering og du nådde 7 NT som SYD

Det er så absolutt en kontrakt med gode muligheter, vest spiller ut spar 10 som du slipper du damen på hånden. Du tar for ess og konge i kløver, men øst kaster en ruter i andre kløverrunde.

Gir du opp eller har du en reserveplan for å vinne 13 stikk?

Løsning

Her må du ha litt hjelp av en hyggelig sits. Finessen i hjerter må nok ordne seg, og da begynner det å bli spennende med tanke på en mulig skvis.

Du spiller derfor en hjerter til knekt, det fungerer fint. Kortene ser ut som dette.

Fortsettelsen er hjerter konge, ruter konge og ruter til damen. Hjerter ess er neste stikk og posisjonen har blitt denne

Nå spiller du ruter til ess, men hva skal vest kaste?

Det ble rett og slett en aldri så liten skvis. Kaster vest spar vokser den fjerde spar til spilleførers 13 stikk og kaster vest en kløver blir kløverfargen vinneren.

Du løste vel den?