Spilleføring – finner du veien frem

Av og til gir meldingene deg noen klare indikasjoner på hvordan sitsen kan være. Det spørs om ikke dette var et slikt spill, klarer du å utnytte sjansen?

Det er lagkamp, du ser følgende

Som øst har du blitt spillefører i 3NT etter at syd åpnet med 2 ruter som fortalte om minst 4-4 i major, 3-10 poeng.

Vest prefererte til spar og hoppet til 3NT var vel en praktisk melding.

Syd starter motspillet med hjerter konge, nord legger hjerter 8. Nå kan du overta, ser du en mulig vei til 9 stikk?

Ettersom syd har minst 4-4 i hjerter og spar gir det nord maksimalt 2-2. nord prefererte til 2spar så da kan du anta nords spar er bedre enn hjerteren.  Syd, som har vist en svak hånd har konge-dame i hjerter, da har vi begynt å plassere honnørene, vi antar nord har spar ess.

Hvis du lasjerer utspillet, vil et kløverskift være ubeleilig. Det spørs om det ikke er på sin plass å stikke med hjerter ess, men hvordan kan kortene være fordelt for å nå 9 stikk?

Det hele vil falle på hvem som har spar knekt og ruter dame.  Skulle spar knekt falle annen og finessen i ruter gå fint vil du kunne ta 3 stikk i spar, 1 i hjerter, 4 i ruter og 1 i kløver for 9 totalt!

Derfor stikker du med hjerter ess og legger ned spar konge, belønningen kommer da kortene ser ut som dette:

Nord stikker med spar ess og spiller hjerter. Syd kan hente sine to stikk i hjerter. Kløver dame lar du beholde neste stikk før du vinner neste kløver med ess. Ruter ess blir fulgt av spar dame. Når knekten faller fra nord, kan du ta for hjerter knekt før en spar går til tieren.

Posisjonen har blitt denne

Ironisk nok blir nord skvist på spar 9 og må kaste ruter for å stoppe kløver 5 fra å bli en vinner. Du trenger ikke å anstrenge deg, ruter dame faller fra nord og 9 stikk kan noteres for en solid 600.