Relepresisjon til storeslem

Dette spillet dukket opp i en treningskamp mot våre dyktige lagkamerater, Kindsbekken-Voll. Det gis ikke ved dørene, her er hver imp viktig å lande i riktig kolonne.

La oss se hvordan du vurderer denne meldeposisjonen. Scoringsformen er IMP:

Du har en god hånd, og etter en lang rekke rele-meldinger har du funnet ut at makker har fordelingen 5-4-2-2. Han har 1 ess, spar dame og hjerter konge og et totalt antall honnørpoeng på 8-11.

Hva tenker du er beste sluttkontrakt?

Her må man vurdere risikoen for skeiv-sits mot oddsen for finesser eller skvis. Det var i grunnen 3 aktuelle sluttkontrakter

7NT

Jeg kan spørre videre for å se om makker har kløver dame. Men hvis makker ikke har den kan vi ikke telle mer enn 5 stikk i spar, 4 i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver. Det må etter all sannsynlighet tas en eller to finesser i minor i denne kontrakten, altså maks 50 % sjanse.

7spar

Her vinner vi 5 stikk i spar, 4 i hjerter, 1 i ruter og 2 i kløver. Det betyr at vi må ta finessen i kløver eller ruter for å nå opp til 13 stikk. På samme måte som i grand kan vi ta begge finessene hvis hjerterfargen ikke gir 4 stikk.

7 hjerter

Dette er en spennende kontrakt. Hvis trumfen sitter 3-2 hos motparten kan vi telle 13 stikk. På min hånd kan det kastes en ruter på den femte sparen og makker trumfer min tredje kløver.

Oddsen for 3-2 sits er 67 %, det er bedre enn 50 % på en finesse. Det dumme er at man selvsagt er rimelig avhengig av 3-2 sits. Skulle makker har 9, 10 eller knekt i hjerter kan vi også tåle 4-1 sits, men da må det tas finesse.

Jeg tror likevel jeg gikk med oddsen da jeg valgte å melde 7 hjerter. Denne gangen var det i alle fall en heldig avgjørelse, kortene så ut som dette

Spilleføringen ble en formalitet. Trumfen ble tatt ut i 3 runder, ruter dame ble kastet på den femte sparen og en kløver ble trumfet hos syd for 13 totalt.

I spar eller grand må du velge hvilken finesse du vil da. Beste spilleføring er nok å ta for ess-konge i kløver etter at du har sett om hjerteren til 4 stikk. Så ta stikkene i major. Da finner du hvis kløverdame faller eller ruter konge i kapp.

Hvordan ville du og din makker meldt kortene frem til storeslem?