Motspill med kjent fordeling

Ja det skulle vi tro ga gode muligheter til å finne ut av kortenes gang, men er det så lett da tro?

Dette spillet er hentet fra NM Monrad LAG og ble en tapt mulighet for motspillet. Se bare her

Du har som vest hørt NS melde seg frem til 5 hjerter etter at syd har fortalt om 8-11 poeng og fordelingen 4-4-2-3 med cue-bid i spar og minst 3 kontroller (ess=2, konge=1).

De to første stikkene er enkle, du tar for ess-konge i ruter. Men hva spiller du tilbake i tredje stikk?

Det er her du trenger å ha kunnskap om skvis. Hvis du teller opp så ser du at makker er alene om å stoppe kløver og spar. Spillefører trenger resten av stikkene og har han kløver dame er motspillet sjanseløs. Du vet altså at makker har kløver dame og minst spar knekt for å kunne beite kontrakten.

Den aktuelle motspiller vridde kløver 2, men da gikk det ikke så bra. Kortene så ut som dette.

Blindemann vant med kløver konge og nå kunne spillefører hente de fem trumfstikkene. Posisjonen var blitt denne

Hjerter ess ble spilt fra nord, men hva skulle øst kaste?

En kløver var uaktuelt så da forsvant det en spar. Men spillefører tok da for kløver ess og spilte spar fra topp for hjemgang og 11 stikk.

Du ser vel hva øst skulle spilt i tredje stikk?

Riktig, en spar ville drept overgangene til spillefører for skvis. Aller helst burde du spille tilbake spar 10 for å beskytte hvis spillefører har EKD8 på hånden.

Klarte du motspillet?