NM PAR 2017 | Den største hånda fra finalen ga utfordringer

Denne given fra NM PAR 2017 var noe for seg selv. En stor fordelingshånd skal ofte meldes, hvordan ville du håndtert denne

Vest åpner med 1, du må bestemme deg for hva du melder inn.2 , 2, 5 er kanskje de mest aktuelle mulighetene?

I årets NM ble det svært mange forskjellige sluttkontrakter, alt etter hvor høyt NORD strakk seg i meldingene.

Noen meldingsforløp fra NM kan dere se her

Generelt sett synes jeg NORD var veldig passiv i to av meldingsforløpene, du kan kanskje tippe hvem?

Jeg vil likevel gi prisen for beste meldingsforløp til følgende:

Vest      Nord     Øst         Syd

1♥          5♦         dbl          pass

Pass       rdbl        pass       pass

Pass

12 stikk ga 1400 i score, men det holdt bare til 80% score!