Møt Erik Dahl i motspill

Fra Kristiansand Bridgeklubb skal du få prøve deg som spillefører i 4♥, det er parturnering.

Erik Dahl i vest starter motspillet med hjerter ess fulgt av hjerter 8, øst fultte med hjerter 3 i første stikk.

Hvordan planlegger du veien frem til 10 stikk?


Kontrakten er hardmeldt så kortene må være greit fordelt. At motspillet starter med trumf ess er ganske spesielt så mye tyder på at vest har en vanskelig hånd å spille ut fra.

Det er sjelden å starte fra E D x i trumf så vi går opp på kongen og håper på å løse ruter eller spar for en taper slik at vi får hjemgang. Ettersom vi har to avkast frister det mest å spille spar til tieren, skulle den holde kaster vi ruter på E K i kløver og har spill for 12 stikk!

Men stopp litt, på hjerter konge kaster øst kløver!

Spillet så slik ut

Det var ikke planen, Dahl hadde faktisk spilt ut fra E D x i trumf! Nå fulgte spar fra blindemann, øst gikk opp på esset og spilte ruter igjennom slik at det ble 2 beit!

Han er en luring den Erik Dahl. Selv om spar i utspill aktuelt gir god flyt i motspillet var det tøft å starte med trumf ess. Egentlig er dette ganske logisk når du vet det normalt kommer 7-kort trumf hos blindemann.