Sladrer doblingen?

Dette spillet er hentet fra World Bridge Tour som ble arrangert i september. I semifinalen møtte vi et sterkt lag fra England, men på dette spillet kan det være doblingen sladret hjem kontrakten!

Det er lagkamp, så her handler det om å vinne kontrakten.

Vest spilte ut hjerter dame, øst fulgte med hjerter 8. har du en plan for 9 stikk?

Basert på meldingene og øst dobling var det ikke noe særlig odds å satse på sparfargen. Jeg stakk der for med hjerter ess og fortsatte med ruter konge og ruter 9 som gikk rundt til damen hos vest.

kløver i vri trakk knekt og dame fra øst. Øst fortsatte med hjerter til min konge.

På ruter ess kastet vest en kløver. Nå begynte informasjonen å gi nok opplysninger. Hvorfor spilte ikke øst mer kløver?

Kanskje øst sin fordeling var slik at det ikke var noe poeng i å spille kløver. Det betynte å se ut som vest kunne ha meldt inn på fordelingen 1-5-2-5 eller 0-5-2-6. Det betydde at øst sin fordeling var 5-2-4-2 eller 6-2-4-1.

Da var det ganske tydelig vei hjem. Jeg hentet ruterstikkene og posisjonen var blitt denne.

Spar til ess ble fulgt av kløver ess og en liten spar!

Øst kom inn på spar 10, men måtte spille tilbake fra K kn slik at nord vant det niende stikket for hjemgang på spar dame.

Ved det andre bordet gikk meldingene på samme måte med samme motspill, men der leste spillefører posisjonen feil og beholdt en hjerter hos blindemann. Han spilte spar til nieren og gikk en beit.