Motspill fra EM

EM lag er kanskje den turneringen som henger høyest å vinne. Det er mange dyktige landslag i Europa og her må du vinne kappløpet over 30 runders round robin for å bli mester.

Turneringen spilles over 10 dager og vises heldigvis på BBO for oss hjemmesittere.

Dette motspillet er hentet fra toppkampen mellom NEDERLAND og SVEITS. De to lagene hadde stukket av fra resten av feltet og møttes innbyrdes i tredje siste kamp.

Du inntar plassen til Sjoert Brink som øst og ser følgende:

Vest spiller ut kløver 4, 9, ess, 3. Hvordan planlegger du dette motspillet for å beite kontrakten?

Makker ser ut til å ha startet med singleton kløver.

Men for å beite 4 spar må vi hente fire stikk, og en stjeling i kløver gir kanskje ikke det?

Hadde makker hatt ess-konge i hjerter ville han nok rimelig sikkert spilt det ut, altså må vi håpe det kan være en annen plan som fører frem.

Sjoert Brink fant løsningen, han spilte tilbake HJERTER 10, da ble det vei i vellingen når kortene så ut som dette

Hvis spillefører legger i kongen stikker vest med ess og spiller dame og knekt i hjerter. Nord må trumfe og nå er vest sikret beiten på trumf konge.

Hvis spillefører legger liten kan øst fortsette med hjerter med samme resultat, eller spille kløver til stjeling hos vest som kan ta beiten med hjerter ess!

Hadde han spilt liten hjerter i stedet for tieren kunne spillefører forsvart seg med å legge liten. Vest kan ta to stikk i hjerter, men kontrakten vinnes ved å spille spar knekt fra hånden for å fange kongen hos vest.

Et virkelig flott motspill av Sjoert Brink, hjerter 10 var eneste beitende motspill!

Ved det andre bordet ble også syd spillefører i 4 spar etter nesten samme meldingsforløp. Kløver i utspill, men der fortsatte den nederlandske øst med kløver. Vest fikk sin stjeling, men da sto kontrakten!

Hvis vest tar for hjerter ess blir det ingen problem, kontrakten vinnes med å ta finessen i trumf.

Frir vest seg med ruter slippes den til kongen for å ta finessen i trumf, etter at trumfet er trukket ut kaster han to hjerter på kløver og motspillet får bare på hjerter ess.