En leken Lasse Aaseng

Lasse Aaseng er en glimrende kortspiller. Kreativiteten i meldingene kan føre til noen spennende sluttkontrakter, på dette spillet var det virkelig trøkk i meldingene.

1NT = 14-16 og 2kløver = stayman

Lasse Aaseng gikk rimelig tøft på i meldingene da han gjenmeldte 2NT uten stopper i motpartens farge og en litt hullete 6-kort ruter! Farstad misforsto meldingene og trodde han skulle velge minorfarge, men kom sterkt igjen da han korrigerte 3ruter til 3NT.

Hjerter kom i utspill og øst vant med damen, øst tok også for hjerter ess og hjerter konge, vest avblokkerte nieren slik at øst hentet motspillets fjerde stikk på hjerter 7. Fra hånden kaster du en spar og en kløver. Det var en god start at den fargen satt fordelt 4-4.

Nå vridde øst spar konge i neste stikk. Lasse vant med ess og tok for ruter ess, øst fulgte med ruter 4 og vest med ruter 9. kløver til kongen ble så fulgt av ruter knekt, øst fulgte med ruter 8.

Hva ville du gjort, satser du på damen tredje hos grandåpner eller prøver du å toppe ut damen hos vest?

Dette er en spennende posisjon. Du kan være rimelig sikker på at motspillet skjønner fordelingen, så hvorfor spiller øst tilbake spar konge? Han har nå vist frem EKD i hjerter og spar konge for 12 totalt. Spar konge kan jo tyde på at han også har spar dame som gir 14. Det er fortsatt plass til ruter dame, men kan det være sånn?

Er du så sikker på at øst har spar dame, hva om øst prøver å lure deg til å ikke ta finessen i ruter og har vridd spar konge uten å ha damen?

Lasse er god i disse posisjonene, han stakk med ruter konge og kunne notere 600 i protokollen da kortene så ut som dette

Jeg spurte han ikke hvorfor han toppet ut damen, men jeg tenker han spilte på at øst var en ærlig kar og faktisk hadde vridd fra KD i spar. Denne gangen ville det vært best å spille liten spar tilbake for å kamuflere kortene best mulig.