Rune B. Anderssen – Masterclass

Rune B.

Mitt lag fikk tøff motstand allerede i første utslagsrunde i NBF realbridge lag da vi trakk Hålogaland. Vi har alle blitt oppmerksom på at far og sønn Evenstad ikke er til å tulle med, men den som imponerte meg mest var rutinerte Rune Brendeford Anderssen.

På dette spillet testet han sine muligheter før det hele endte opp i en skvis mot øst i 3 farger. Dette er ikke hverdags, det var rett og slett world-class av Rune.

Rune valgte en praktisk melding da han hoppet direkte til utgang med syds hånd. Det skal ikke så mye til hos makker før det er spill for kontrakten, da er det vel verdt å gjøre et forsøk.

Ruter 4 fra vest trakk 5, 10 og 3. Ruter ess i neste stikk trumfet Rune med tieren.

Slik kortene sitter ser det da unektelig ut som motparten får 2 stikk i hjerter og kløver ess for en beit, ser du hvordan Rune tryllet hjem sin kontrakt?

Rune fortsatte med trumf ess, når knekten falt fra vest fortsatte han med trumf 8 til 9 fulgt av kløver til kongen. Vest stakk med kløver ess og vridde hjerter, 4, dame og 6.

Øst fridde seg med kløver til Runes dame. Han hadde bevart en mulighet til og spilte spar 4 til nords femmer. Nå prøvde han ruter dame som trakk kongen og trumf, desverre kom ikke knekten på fra vest.

Posisjonen var blitt denne

Nå ser du kanskje hva Rune fikk til da han nå spilte spar konge, vest kastet kløver 9, nord kastet hjerter 8, men hva skulle øst gjøre?

Øst var skvist i 3 farger. Kaster han ruter eller kløver knekt gir det stikk til nords kløver 10 eller ruter 9 for hjemgang. Derfor måtte øst håpe vest hadde hjerter knekt og kastet hjerter 2.

Men da fortsatte Rune med hjerter 9 til ess og øst måtte følge på med kongen. Dermed vant Rune sin kontrakt med trumf dame og hjerter knekt i to de siste stikkene.

I lukket rom åpnet øst med 1 NT. Jeg passet ned den kontrakten og fikk bare hentet 200 i beit, dermed vant Runes lag 9 viktige imp i en svært jevnspilt kamp på Realbridge.

For å beite kontrakten måtte vest spilt ut hjerter. En av de tre andre fargene i utspill gir spillefører mulighet til å gjennomføre på samme måte som Rune fikk til som enten leder til et innspill mot øst eller at øst blir skvist når trumfstikkene spilles.