Gnistrende av EU

Even Ugland

Mange tenker dette hørtes ut som et politisk ladet innlegg, men EU i denne sammenheng er vennegjengens kallenavn på Even Ugland. Even er Kristiansands «beste» curlingspiller, men han er også en dyktig bridgespiller.

I juledagene nå i desember 2020 ble det arrangert en privat turnering hvor Even virkelig satte sine meritterte motspillere på prøve.

Utspillet fra vest er spar dame, Even Ugland ber om spar 6 fra blindemann, øst følger med spar 2 og Even som syd følger med spar 5.

Hvordan ville du spilt dette motspillet videre?

Vest, en tidligere norgesmester, tenkte seg nøye om. Det så da unektelig rart ut at spillefører ikke ba om kongen når damen ble spilt ut. Uansett måtte vel øst, som også var en tidligere norgesmester, signalisere med sin lille spar hvilken farge han ønsket spilt tilbake.

Vest tolket derfor spar 2 som preferanse for kløver og vridde kløver.

Men da rettet Even seg opp i stolen, kortene så ut som dette

På kløver i retur ba Even om kongen fra blindemann og avblokkerte knekten fra syd. Nå fulgte spar konge som øst dekket med ess og Even stjal på hånden. Ess og konge i hjerter ble så fulgt av kløver 8, vest måtte følge og dermed ga kløver 10 innkomsten til nord som nå kunne spille spar knekt med avkast av en ruter fra hånden.

Vest kunne stjele, men motspillet fikk bare et stikk i ruter og Even vant sin kontrakt.

En flott spilleføring av Even å la spar dame beholde første stikk. Det satte motspillet på en prøve de ikke besto. Dette kombinert med avblokkeringen av kløver knekt under kongen for å sikre 2 inntak hos nord er av høy klasse.

Øst skulle selvsagt spilt en høy spar i første stikk for å indikere ruter, men han tenkte nok ikke igjennom posisjonen og ble litt overrasket da syd ba om liten spar. Jeg vil tro øst tenkte spar 2 var styrkekast.

Hadde Even spilt spar konge i første stikk ville øst vunnet med esset, tatt for ruter ess hvorpå vest kan legge styrke for å få ny ruter. Dermed vil motspillet enkelt hente sine to stikk i ruter og beiter kontrakten uten problemer.