Jukse-mesteren møtte seg selv

2020 har vært litt av et år. Skal vi ut og shoppe må vi på nett, er det møte eller seminar er også det på nett og skal vi spille bridge må vi jaggu-meg også da på nett!

Dessverre har nettrollene inntatt bridgespillingen. Jeg fikk selv den tvilsomme ære av å bakspille en av de uovervinnelige storspillerne. Flere titler sto allerede på hylla fra «vanlig» bridge, på internett hadde han så langt vist seg vel så solid, men er det rent mel i posen?

Meldesystemet var tvetydig kløveråpning. 1 kløver = 11-13 grand eller eller minst 15 poeng uansett fordeling. Det vil si at nord fortalte om minst 15 honnørpoeng og kløverstøtte.

Jeg lurte litt på hvordan en storspiller med syds hånd ikke gjør et slemforsøk når nord har fortalt om minst 15 poeng og støtte i kløver? Uansett var det veldig rart å melde 3NT og ikke 5 kløver hvis syd ser alle kortene?

Vel, forklaringen lå rett foran nesen på oss, kortene så nemlig ut som dette – og en jukse-mester har selvsagt sørget for å se alle kortene?

Aha, den store mester var selvsagt klar over at 6 kløver ikke var et særlig bra stoppested med Ess-konge i hjerter hos motparten.  Men vest hadde et helt opplagt utspill i spar mot 3NT. Jeg har en mistanke om at vår mesterspiller ble litt uforsiktig da sparutspillet var så opplagt, han glemte at 100% av alle andre bridgespillere ville gjøre et slemforsøk med disse kortene. Nei her hastet det å bli spillefører i 3NT, få spar i utspill og notere 12 stikk (ja, for han ville selvsagt spille kløveren uten taper).

Men så var det slik at mesterspilleren ikke kontrollerte alle variablene rundt bordet. Vest var også en mesterspiller av ypperste nettbridge kaliber. Det opplagte utspillet i spar var ikke så opplagt likevel. Kanskje møtte vår stjernespiller en av sine likemenn, elegant valgte vest å spille ut hjerter 5!

Øst gjorde ingen feil, når blindemann fulgte lavt ble selvsagt kongen slengt i disken og liten tilbake til ess. Vest fortsatte med nok en hjerter og det hele endte med to beiter.

Stakkars syd, jeg kunne nesten føle hvor mye han hadde lyst til å rope juksepave til vest. Men så måtte han bare holde munn, de spilte rett og slett det samme spill med de samme premisser og rammer. Umoral, juks og fanteri gir pokaler på hylla .

Men så har 2020 gradvis snudd og juksepavene faller som fluer.

Kanskje er det håp likevel. Ja etter at 2020-pokalene er fordelt blant disse nettbridge ekspertene kan vi se frem til en nyvasket toppbridge hvor moral og etikette står mer solid enn noen gang.