Tilbakeblikk | Erik Dahl med den beste spilleføringen jeg har sett

Erik Dahl er ofte omtalt som en bunnsolid bridgespiller. Som analytiker er han kanskje den sterkeste jeg kjenner, og treffer du han i riktig lune som spillefører går du fra bordet uten poeng.

Fra Per Ove Scheis Minneturnering i 2015 har jeg tatt ett lite tilbakeblikk på Erik som spillefører. Dette spillet ble omtalt her på bloggen og senere rapportert til IBPA (The International Bridge Press Association). IBPA publiserte spillet internasjonalt og det gikk helt inn til finalen i kåringen av årets spill for sesongen 2015/16. Dessverre ble det «bare» sølv, men spillet tåler absolutt et gjensyn her på bloggen.

Som vi ser ble Erik som SYD spillefører i 5 doblet. Vest startet motspillet med hjerter som gikk til åtteren hos Erik. Ruter i neste stikk vant vest med esset, han fortsatte med kløver som ble trumfet hos nord.

Erik var nå kommet i en avgjørende posisjon. Fortsetter han med trumf går det galt da øst legger lavt og hindrer blindemann i å hente ruterstikkene.

Men Erik fant ut av sitsen og fortsatte med ruter fra topp. Øst var usikker om vest kunne ha igjen en trumf så han ventet til fjerde ruteren før han trumfet med knekten, Erik trumfet over med kongen.

Posisjonen var nå blitt denne

Det var nå den gamle storspiller Erik Dahl virkelig hetnet frem superkreftene. Han konkluderte ut av meldingene at motpartens kløver var fordelt 6-6. Ettersom vest har fulgt med 3-kort hjerter og 3-kort ruter er det altså plass til en spar (fordelingen 1-3-3-6).

Erik fortsatte derfor perfekt med SPAR ESS før han fridde seg med trumf.

Øst kom inn på trumf ess, men måtte spille kløver til dobbeltrenons!

Erik saket en spar fra hånden, trumfet hos nord. Nå forsvant spar håndens siste spar på den godspilte ruteren og Erik kunne notere hjemgang for 850!

Her er det bare en ting å si; WOW, for en spilleføring.

Jeg tror dette må være den «beste» spilleføringen jeg har skrevet om så langt her på kvangraven.no.